Ved Elbækgårdfredningen er den sandede flodslette næsten uberørt af erosion, hvilket er enestående. Foto: Wulff

Ved Elbækgårdfredningen er den sandede flodslette næsten uberørt af erosion, hvilket er enestående. Foto: Wulff

Fredet i Favrskov:

Spor efter isen i Søften

I denne sommerserie kan du blive klogere på ni fredede områder i Favrskov Kommune

Søften I morænelandskabet ved Søften danner en lav bakkekam vandskel mellem Lilleådalen og Egådalen. Bakkekammen strækker sig fra Søften til Mølballe Bro og angiver israndens yderste stilling under det østjyske isfremstød. Fra isfronten løb smeltevand ned gennem Lilleådalen forbi Hadsten og ud i Gudenådalen ved Langå. Her formede sig en flodslette med et svagt fald mod nord. Senere har Lilleåen skåret sig ned i sand- og gruslagene, så flodsletten stedvist er præsenteret ved terrasse langs dalsiderne. Ved Elbækgårdfredningen er den sandede flodslette næsten uberørt af erosion, hvilket er enestående.

Fredningen ved Elbæksgård ligger ved Søften. Foto: Google Maps

Fredningen ved Elbæksgård ligger ved Søften. Foto: Google Maps

Fredningssagen blev rejst af Fredningsplanudvalget for Århus Amt, da ejeren af Elbækgård ansøgte om at grave grus. Et område på 5,6 hektar blev fredet i 1974.

I kendelsen hedder det, at arealet ligger i et geologisk interessant område med spor efter en smeltevandsslette. Derfor skal området bevares i sin nuværende tilstand og må ikke bebygges eller anvendes til råstofgravning.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

FAKTA

9 fredede områder i Favrskov

  • Bjerre skov,
  • Busbjerg/HvorslevBakker
  • Lading Sø
  • Elbækgård
  • Byskoven i Hadsten
  • Skader Ådal
  • Træer, Clausholm Slot
  • Nymølle Skov/- Løjstrup skov
  • Lysnet

Publiceret 09 August 2020 09:00