sas

sas

Uro i Hammel:

Særkjær står bag budget-forslag om penge til unge

Der skal afsættes penge til en løsning på den seneste tids øgede uro i Hammel

Af
Christina S. Johansen

Hammel Hen over sommeren er uroen eskaleret i Hammel. Der har været en konflikt mellem unge og voksne - særligt én bestemt voksen - og debatten på Facebook har været rødglødende. På dagsordenen har særligt været skrald, knuste flasker, grafitti, hærværk, høj musik og gentagende dytten fra scootere/knallerter og biler - sidstnævnte i form af chikane mod én bestemt voksen.

De førstnænte ting har særligt ramt skolernes legepladser, men mest snak har der alligevel været om de unges hæng-ud-sted i Dommerparken bag det nybyggede plejehjem Solhøj. Her holder de unge fest i en åben container med lys, som kommunen har stillet til rådighed. Mandag i sidste uge blev containeren imidlertid lukket grundet "hærværk og graffiti", som kommunen beskriver det.

En løsning kræver midler

Allerede i juni tog Erik Særkjær (S), som sidder i Børne- og Skoleudvalget i Favrskov byråd, initiativ til en brainstorm for alle interesserede.

Han lagde et opslag på Facebook-gruppen 'Hammel Info (Den nye)' og efterlyste "konstruktive løsningsforslag", som han kunne tage med til udvalget "eller hvis nødvendigt tage med til budgetforhandlingerne," som han dengang skrev.

Det er nu nødvendigt, mener han. Derfor har han udfærdiget et budget-forslag.

"Vi er nødt til at få kigget på det her og få det løs. Det er selvfølgelig ikke mig eller kommunen alene, som kan sige, hvad løsningen er. De unge skal med ind over. Derfor vil jeg have nogle penge øremærket til området, for det vil trods alt nok være svært at løse det helt uden midler," siger Erik Særkjær.

Et dilemma

Gennem sit Facebook-opslag i juni fik Erik Særkjær kontakt med en håndfuld borgere - herunder to unge - som sagde ja til et møde med socialdemokraten for at tale om mulige løsninger. Blandt andet 14-årige Rasmus Both, hvis forslag du kan læse om et andet sted på denne side.

Erik Særkjær erkender, at det er lidt et dilemma at give de unge deres "eget" sted:

"For man skal jo heller ikke belønne dårlig opførsel. Omvendt er vi nødt til at møde dem med noget positivitet og få startet en positiv dialog, så det er det, man belønner. Samtidig skal vi have givet de unge et ejerskab til et eventuelt nyt sted, så det ikke bliver hærget," siger Erik Særkjær, som altså nu håber, at partierne kan blive enige om at støtte hans budgetforslaget.

Publiceret 12 August 2020 11:00