Steen Thomasen (S) og de andre politikere i Kultur- og Fritidsudvalget, har fundet penge i to puljer, for at hjælpe Favrskovs foreningsliv.

Steen Thomasen (S) og de andre politikere i Kultur- og Fritidsudvalget, har fundet penge i to puljer, for at hjælpe Favrskovs foreningsliv.

Coronahjælp:

Foreninger kan søge ekstra penge

Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at uddele 320.000 kroner som hjælp til under Corona-krisen. Samtidig kan foreninger indenfor kulturområdet søge en anden pulje på 362.000 kroner

Af
Kian Johansen

Foreningsliv 58 foreninger i Favrskov kan se frem til at få et ekstraordinært tilskud i støtte fra Favrskov Kommune.

Årsagen er, at der i forvejen lå 320.000 ubrugte midler til folkeoplysningsområdet. Og i stedet for blot at lade dem falde i kommunekassen, så blev det foreslået at lade dem blive fordelt mellem de 58 foreninger, der i forvejen får midler fra kommunen. Som et mindre bidrag, her under Corona-krisen.

"De fleste kulturaktører har lidt et mærkbart indtægtstab, fordi det hele har været lukket ned, eller der har været restriktioner. Og foreningslivet er gået glip af indtægter fra stævner og arrangementer, og nogle har også mistet kontingentindtægter, fordi medlemmerne har meldt sig ud," fortæller formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Steen Thomasen.

58 foreninger får penge

I 2020 er der i alt givet 3.324.000 kr. i aktivitets- og medlemstilskud til de godkendte folkeoplysende foreninger.

Tilskuddet er fordelt på 58 foreninger med i alt 10.991 medlemmer under 25 år bosiddende i Favrskov Kommune.

Det ekstra tilskud, vil betyde, at foreningerne vil få udbetalt godt 29 kroner mere pr. medlem under 25 år. Tilskuddet udbetales i løbet af august 2020.

Søg i midlertidig pulje

Samtidig opfordrer Kultur- og Fritidsudvalget foreninger, der arbejder indenfor kulturområdet, til at søge midler via puljen Kulturinitiativer, her kan man undtagelsesvist søge om tilskud til blandt andet udstyr, inventar, konsulenthjælp, og andre ting, der kan lette situationen under Corona. Fristen er rykket til 6. september. Der ligger 362.000 kroner i puljen. Det kan være Hinnerup Garden, Modelbanen i Hadsten, Busbjerg Spillene eller andre lignende foreninger.

Publiceret 13 August 2020 14:00