Som hovedregel må du tage, så meget du kan bære selv uden hjælpemidler. Foto: Jesper Ray

Som hovedregel må du tage, så meget du kan bære selv uden hjælpemidler. Foto: Jesper Ray

Må du tage sand med hjem fra stranden?

Er det tilladt at samle sand, muslingeskaller og sten fra stranden, og hvor meget må du tage med hjem? Få svar her

Af
Mette Jensen

Videncentret Bolius

sand Du må gerne samle sand, tang og sten på stranden, så længe det kun er i små mængder. Det er ikke tilladt at tage noget med fra klitterne. På private strande gælder i princippet den private ejendomsret i forhold til de ting, der ligger på stranden. Derfor bør du på private strande spørge ejeren, inden du tager noget. Vil du indsamle rav er den gældende praksis, at rav tilhører finderen.

Hvor meget?

Der er ingen præcis angivelse af, hvor meget du må tage med hjem. Men som hovedregel skal du selv kunne bære det i en bærepose eller lignende og altså ikke have brug for hjælpemidler som fx en trillebør til at flytte tingene fra stranden. Vil du fjerne materialer fra stranden i større omfang, skal du - udover at spørge ejeren om lov - også rette henvendelse til kommunen, Kystdirektoratet eller Naturstyrelsens lokale enhed. Det kan nemlig være nødvendigt at søge tilladelse efter reglerne i Naturbeskyttelsesloven og/eller Råstofloven. Flere strande bliver fx forsøgt forbedret ved at tilføre ekstra sand og kræver derfor særlig beskyttelse. Den "højeste daglige vandstandslinje", det vil sige der, hvor vandet går til ved højvande, markerer en vigtig grænse. Fra den og ud mod havet er du på 'Søterritoriet', som ejes af staten. På den anden side af linjen tilhører grunden den, der ejer jorden inden for strandbredden.

Private strande vil ofte være markeret med et skilt, hvor der for eksempel står privat område. Du må gerne færdes på en privat strand, dog ikke for tæt på bebyggelser.

Publiceret 18 August 2020 16:00