Børn og ældre er i fokus før budgetforhandlingerne i Farvskov

Socialdemokraterne, Konservative og Socialistisk Folkeparti taler om et løft til både ældre og børne-området, viser rundspørge før budgetforhandlingerne går i gang. DF er med på løft til de ældre. Flere byrødder på tværs af partierne taler om trafik-sikkerheds-projekter

Af
Kian Johansen

Budget Alt tyder på, at især børn, skoler og ældre vil få et løft under dette års budgetforhandlinger. Samt at især trafiksikkerhed står højt på politikernes liste umiddelbart før budgetforhandlingerne går i gang.

Det viser en rundspørge som Lokalavisen Favrskov har foretaget blandt Favrskovs 25 byrådspolitikere.

På trods af en kort deadline har 21 politikere svaret, dog er de 11 socialdemokraters svar samlet i en fælles meddelelse. Derudover har hverken Anders G. Christensen, Morten Bang, Kurt Andreassen, eller Dorte Winther (V) ønsket at svare konkret på vores spørgsmål, de henviser til de kommende forhandlinger.

Vi bad hver politiker forholde sig personligt til følgende:

Lokalavisen Favrskov efterlyser dine personlige mærkesager til dette års budget i Favrskov.

Hvilke anlægs-opgaver ser du personligt gerne, kommer med i dette års budget. Nævn gerne ting udenfor budgetforslagene, som du anser for vigtige (og realistiske).

Hvor i budgettet vil du gå med til at reducere?

Hvor vil du gå med til at udvide?

Flemming Nørgaard (V)

Flemming Nørgaard (V)

Flemming Nørgaard (V)

"Både omkring udvidelser og reduktioner må driften stå i “COVID-19 tegn”. Vi skal dels rette op på de områder, der har været hårdt ramt, men modsat kan vi også tage ved lære af nogle af de arbejdsgange og processer, vi har indført i forbindelse med krisen.

Her tænker jeg, at vi kan finde nogle administrative besparelser. På anlægssiden forudser jeg et relativt stort anlægsbudget, og jeg kunne nævne en række af nødvendige anlæg.

Der skal sikres penge til trafiksikkerhed, der om nødvendigt bl.a. kan anvendes til rundkørsel ved Enslevvej/Gelbrovej, men jeg mener også, at vi har råd til kultur- og fritidsprojekter. Her så jeg gerne, at trækstien v/Ulstrup blev etableret frem til Kællinghøl."

Charlotte Green (K)

Charlotte Green (K)

Charlotte Green (K)

"De konservatives prioritering vil være kommunens kernevelfærd. Altså de forslag, der gavner servicen for borgerne direkte. Vi skal bruge pengene på noget, der kommer borgerne tilgode. Vi skal lade være med at spare de varme hænder væk og i stedet være tilbageholdende med udvidelser i administrationen. Konservative har opdelt de mange forslag efter, hvordan de passer ind i det. Vi vil fokusere på kerneydelsen. På anlægssiden er der en masse projekter, som er forhåndsprioriterede, og mange skal-opgaver. Vi skal vedligeholde veje, broer og bygninger, samt sørge for klimasikring, trafiksikkerhed osv.. Herudover har vi hårdt brug for nye vuggestuepladser og et nyt plejecenter. Det er opgaver, kommunen skal kunne løse tilfredsstillende og de vil være vores prioritet. Herudover håber vi at kunne tilgodese idrætslivet med nye faciliteter og ligeledes gerne fremme cyklismen med cykelstier."

Kurt Andreassen (V)

Kurt Andreassen (V)

Kurt Andreassen (V)

"Budgetforhandlinger foregår ikke i avisspalterne og skulle jeg vælge, ville jeg slet ikke være i stand til at begrænse mig."

Niels Kallehave (DF)

Niels Kallehave (DF)

Niels Kallehave (DF)

"Ældreområdet, en tryg og værdig tilværelse og aflastning for nære pårørende samt eskorte til familiære begivenheder. Senior, ældreboliger og bofællesskaber er vejen frem. Folkeskole, især grundlæggende fag som dansk, regning, kristendom og historie. Flere unge i håndværksuddannelse, vi mangler håndværkere (også i EU). Aktiv idrætsliv for børn og unge. Indvandring. Det er et ubetinget krav at man følger undervisningen på sprogskolerne."

Birgit Liin (V)

Birgit Liin (V)

Birgit Liin (V)

"For mig er det vigtigt, at kerneområderne prioriteres, og at bureaukrati minimeres. Reduktioner skal så vidt muligt ramme der, hvor det gør mindst ondt, og udvidelser skal fortsat sikre kernevelfærden, f.eks. på børne- og skoleområdet, på ældreområdet og på handicap- og psykiatriområdet.

Et eksempel på mere fornuftig anvendelse af pengene er, hvis man sparer kørselsudgifter ved at omlægge fysiske møder til digitale møder og i det hele taget inddrager læringen fra coronakrisen ved at gøre tingene smartere og mere effektivt. Venstre har også stillet forslag om, at det undersøges, hvordan ældreområdet kan sættes fri fra bureaukratiet, så de ældre og de pårørende får mere at skulle have sagt. Der er fremlagt mange gode og nødvendige anlægsforslag, og heldigvis ser økonomien - grundet Venstres indsats i forbindelse med forhandlingerne om udligningsreformen - lys ud. Det giver plads til fornuftige investeringer på kerneområderne. Jeg vil fremhæve nødvendigheden af at investere i fremtidssikring af elevgrundlaget på kommunens mindste skoler, samt nødvendigheden af at investere i anlæg, der kan styrke inklusionen på hele børne- og skoleområdet."

Anders G. Christensen (V)

Anders G. Christensen (V)

Anders G. Christensen (V).

"Når jeg går ind i budgetarbejdet i Venstre og i byrådet, er det med mit liberal mind-set. Det betyder, at forslag der kan være med til at optimere driften og minimere bureaukratiet, så er det dem, jeg og vi går efter, og forslag der kan være med til at udvikle de borgernære ydelser, må gerne udvides, hvis der er økonomi til dette. Anlæg der kan være med til at sikre bedre vilkår for borgerne, det lige fra foreningslivet og til borger og medarbejder, er gode anlæg."

Den socialdemokratiske gruppe samlet til gruppemøde.

Den socialdemokratiske gruppe samlet til gruppemøde.

Socialdemokratisk gruppe

"Budgettet i Favrskov er på næsten 3 milliarder kroner, og det giver ikke mening at fokusere på personlige mærkesager, inden forhandlingerne er påbegyndt. Socialdemokratiet vil også i år arbejde for en bred budgetaftale, da vi mener, at det er det bedste for borgerne. Vi er glade for, at regeringen har lavet en gunstig aftale med Kommunernes Landsforening. Vi forventer, at vi har gode muligheder for at lave et godt budget i år uden store besparelser. Administrationen har udarbejdet et grundigt materiale, og vi har fået ønsker fra foreninger og bestyrelser, som vi nøje har vurderet. Vi ved, at der i år er pres på udgifterne til handicap-/psykiatriområdet og de sårbare børn. Vi vil også gerne løse udfordringerne på skoleområdet, hvor udgifterne til specialundervisningen vokser. For Socialdemokratiet bliver en anden af de store mærkesager i år planlægning af nyt plejecenter, da antallet af ældre stiger stærkt de kommende år. Som de tidligere år vil vi også gerne fortsætte vores arbejde med at gøre Favrskov mere grøn, bl.a. ved yderligere skovrejsning og fokus på biodiversitet."

Morten Bang (V)

Morten Bang (V)

Morten Bang

"Vi har brugt mange timer på at behandle alle forslag, fra både forvaltning, politiske partier og eksterne foreninger. Nu skal det hele så samles i én stor ”gryderet”, hvor der er mange forskellige ingredienser at tage højde for. Alle de politiske udvalg ser naturligvis gerne eget deres område prioriteret højt!

Men det skal jo sættes ind i det store budget, hvor vi skal have enderne til at hænge sammen – Til størst mulig gavn for borgerne i hele Favrskov."

Søren Frandsen (SF)

Søren Frandsen (SF)

Søren Frandsen (SF)

"SF vil prioritere et økonomisk løft af skolerne i Favrskov både i driften og på anlægssiden. Flere børn bliver henvist til specialklasser eller andre specialtilbud. Fra 3,4% i 2017 til 4,6% i 2019. I dag er økonomien til almenundervisning og specialundervisning forbundne kar. Skolerne modtager 37 mio.kr. til takstbetaling for børn, som de henviser til specialklasser eller lignende. Et mindre forbrug kan bruges af skolerne efter egne ønsker og behov, mens et merforbrug skal afholdes inde for eksisterende budget. Et merforbrug på specialområdet må deraf i et eller andet omfang forventes at blive taget af almenområdet. I 2019 har skolerne i Favrskov afgivet 6,9 mio.kr. ud over de 37 mio.kr., som de modtager til dækning af takstbetalingen. I 2020 forventes det, at skolerne skal betale 10,7 mio.kr. ud over de 37 mio.kr. I 2021 vil det formodentlig være 10,7 mio.kr. Skolerne mangler således 28,3 mio.kr., hvis budgetpresset fra 2019 – 2021 skal håndteres."

Lars Storgaard (K)

Lars Storgaard (K)

Lars Storgaard (K)

"Flytte administrationen fre ‘Hvorslev til Ulstrup ( Expedit grunden) i stedet for at bruge 2x10mill på renovering så flytte og bygge nyt og moderne i Ulstrup, hvor der er både tog pg busser - til gavn for brugerne og medarbejderne. Det vil også give Ulstrups handelsliv et lært med 80-100 nye medarbejdere. Ridehal nr. 2 i Hinnerup - lave et flagskib inden for hestesporten i Hinnerup. Svømmehal i Hadsten ( tidl Konservativt ønske) til vil give god mening - da Hadsten er vores uddannelsesby nr. 1 i kommunen og med et godt nyt tiltag. Bedres adgang til trækstien - gøre den færdig - til gavn for en masse turister og naturmennesker. Glæder mig, at Venstre har kopieret vores forslag om rundkørsel ved Enslevvej / Gelbrovej - det har vi forslået 2 gange tidligere Også til budget. Trinbrættet ved Laurbjerg - det giver ingen mening at vi som kommune skal ind og lave et statsligt projekt - og slet ikke når det løber løbet økonomisk og overstiger 3-5 gange det beløb vi har givet håndslag på partierne i mellem. I administrationen - se spareforslag inden for økonomiudvalget - vi har set i denne Coronatid, at der er mange muligheder for besparelser. Jeg vil gerne udvide på børne og skoleområdet, ældreområdet og de frivillige - alle 3 områder skal prioriteres, de skal tilgodeses - det har de fortjent."

Dorte Winther (V)

Dorte Winther (V)

Dorte Winther (V)

"Principielt synes jeg det er upassende, hvis det samlede byråd indsender deres individuelle budgetprioriteringer til Lokalavisen, forud for budgetseminarer og de budgetforhandlinger, der går igang den 20. august. Derfor sender jeg ikke en tilbagemelding på konkrete budgetemner, som jeg vil kæmpe for at få med i budgettet. Som medlem af Kultur- og fritidsudvalget har jeg fokus på at tilgodese vores mange frivillige kræfter. Det går ikke, at vi to år i træk undlader at anerkende den store værdi, de mange frivillige tilfører vores lokalsamfund - derfor er mit fokus på at få afsat midler til udviklingstiltag i foreningslivet. Jeg ved også, at foreningslivet har lidt (og formentlig i noget tid endnu kommer til at lide) økonomiske tab på grund af corona krisen - det vil jeg gøre hvad jeg kan for at sikre at vi understøtter, i det omfang, der ikke kan søges kompensation fra statslige puljer."

Publiceret 19 August 2020 19:00