Stilladset set fra Karsten og Jette Damborgs indkørsel på Ålykkevej i Hadsten. Foto: Kian Johansen

Stilladset set fra Karsten og Jette Damborgs indkørsel på Ålykkevej i Hadsten. Foto: Kian Johansen

Nabo stillede toilet op:

"Er ked af, at det er kommet så vidt"

Nabo der har stillads tæt på naboens grund og pyntet med et toilet, har kun én kommentar

Af
Kian Johansen

Nabostrid Naboerne har klaget, og kommunen har politianmeldt naboen med stilladset i tre tilfælde.

Og gennem en god snak i naboens køkken fik avisen spurgt ind til sagerne og stillet en del spørgsmål.

Spørgsmål som vi langt hen ad vejen fik gode svar på.

Set fra avisens side tegner der sig et billede af et langt naboskab, der på et tidspunkt er gået skævt. Og hvor misforståelser om hensigter og handlinger har hobet sig op gennem tiden.

Kun en kommentar

Efter at naboen har fået sendt artiklen til gennemsyn, hvor han svarer på en del konkrete spørgsmål fra avisen, så ønsker han kun at sige følgende:

"Den eneste kommentar jeg har, er at jeg er ked af, at det er kommet så vidt. Der er altid to sider af en sag," lyder det.

Avisen respekterer hans ønske om ikke at udtale sig yderligere i sagen.

Avisens spørgsmål

Vi spurgte naboen om følgende:

  • Hvorfor har du valgt at stille stilladset der?
  • Hvorfor har du valgt at lade stilladset blive stående?
  • Hvorfor vælger du at placere et toilet på stilladset?
  • Er du klar over, at du gør naboerne kede af det, når de hver dag kigger på dit stillads?
  • Du er politianmeldt for tre forhold. Herunder at ejendommen anvendes i strid med kommuneplanen, at der er erhvervsmæssigt oplag på ejendommen samt, at der findes tre ulovlige bygninger på ejendommen. Er du ligeglad med loven?

Publiceret 27 August 2020 09:00