Der omfordeles og tilføres 56 millioner kroner til skoleområdet over fire år, dertil kommer 92,3 millioner kroner til renoveringer og forbedringer på skolerne de næste fire år. Arkivfoto: Kian Johansen

Der omfordeles og tilføres 56 millioner kroner til skoleområdet over fire år, dertil kommer 92,3 millioner kroner til renoveringer og forbedringer på skolerne de næste fire år. Arkivfoto: Kian Johansen

Fra kommunens pengekasse:

Skolerne styrkes med penge og lokaler

Længe tiltrængt løft af skolerne er på vej, hvis byrådspolitikernes budgetaftale når helt i mål

Af
Kian Johansen

Budget Takket være corona-penge fra staten, rettidig omhu og lidt held, så har Favrskov Kommune landet et ganske flot budget under dette års forhandlinger, hvor der bliver bedre råd til de ældre, og især skolerne.

Det kom frem under et pressemøde, hvor samtlige partier kunne bekræfte, at de stod bag aftalen, der indeholder serviceudvidelser på 28,8 millioner kroner og reduktioner på knap 11,5 millioner kroner samt et anlægsbudget på 117,2 millioner kroner.

"Det her er det bedste budget, som Favrskov har lavet," mente Niels Flade Nielsen, gruppeformand for socialdemokraterne. Han uddybede: "Jeg syntes ikke vi leverer en fantastisk service til vores borgere, men vi leverer en god service. Og det bliver en smule bedre i dette budget."

Især skolerne får et løft. Først følger en omlægning af pengestrømmen til skolerne og hele børne-og ungeområdet på 26,94 millioner kroner i fire år. Mens der øremærkes 26,8 millioner kroner over de næste fire år til 'Styrket indsats for inkluderende fællesskaber' og der tilføres andre 28,6 millioner kroner til anbringelsesområdet og særlige tilbud over fire år.

Samtidig følger en lang række anlægsudgifter til forbedringer på skolerne med i alt 92,3 millioner kroner over de næste fire år. Her byder listen på blandt andet opgradering af faglokaler, renovering af toiletter, en helhedsplan og renovering af Tungelundskolen i Thorsø, samt en mindre pulje til renovering af legepladser.

Og så har Børne-og Skoleudvalget fået frie tøjler til at præsentere en ny rød tråd i skoleklasserne. Indtil videre kaldes det styrket indsats for inkluderende fællesskaber. Det kommer blandt andet til at indebære, at flere elever skal blive i klasserne og ikke sendes i specialklasser, samt at fokus rettes mod fællesskabet i klassen og ikke mod den enkelte elev, lyder den korte version fra formanden på området, Birgit Liin.

Du kan i en senere artikel læse mere uddybende om tankerne bag den nye retning på skolerne.

Nyt plejecenter på vej

Også de ældre får et mindre løft.

Især på anlægssiden, hvor der afsættes lidt over 28 millioner til et nyt plejecenter i Hadsten. Indtil videre peges der på en placering tæt på aktivitetscenter Elbæktoften, der ligger i Hadsten nord, ved Hadbjergvej. Byggeriet blev indviet i 2017 og kostede i alt 119 millioner kroner dengang.

Der gives godt 7 millioner kroner til en udvidelse af plejecenter Solhøj i Hammel. Samtidig er der afsat 16,5 millioner kroner til at bygge et nyt hjælpemiddeldepot i Hadsten, til erstatning for de lejede lokaler i Hadsten syd.

Handicap- og psykiatriområdet har de seneste to år fået tilført 16 millioner kroner til håndtering af yderligere tilgang af borgere til området. I 2021 tilføres yderligere 1,6 millioner kroner til området.

I 2021 afsættes der også 5 millioner kroner til håndtering af stigningen i antallet af ældre borgere, der har brug for hjælp – enten i hjemmesygeplejen eller i form af tildelingen af ældreboliger.

Idrætsanlæg for 43 millioner

Af de største anlægsposter på idrætsområdet kan nævnes knap 36 millioner kroner til et nyt idrætsanlæg i Søften. og så er der afsat 7 millioner kroner i tilskud til et nyt klub- og aktivitetshus på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup Skolen. Her forventes det at HOG kommer med den anden halvdel af finansieringen.

Budgetforslaget er i offentlig høring indtil 16. september 2020. Der er borgermøde om budgettet 9. september klokken 19-21 i Kulturhuset InSide, Dalvej 1 i Hammel.

Følg med på Lokalavisen Favrskov, hvor vi i flere artikler går i dybden med budgettet.

Publiceret 02 September 2020 16:46