Lige præcis her i området kan der blive etableret trinbræt. Men der mangler 5 millioner kroner. Arkivfoto: Kian Johansen

Lige præcis her i området kan der blive etableret trinbræt. Men der mangler 5 millioner kroner. Arkivfoto: Kian Johansen

Uenigt byråd afsatte 10 millioner til trinbræt

Kompromissets kunst kom i spil, da byrådspolitikerne 'kun' tildelte 10 millioner kroner til et trinbræt i Laurbjerg. Der kræves mindst 15 millioner kroner

Af
Kian Johansen

Budget Uenigheden var til at spore på et punkt, da Favrskovs seks partier i sidste uge præsenterede deres bud på et kommunalt budget.

Der var nemlig 'kun' afsat 10 millioner kroner til at etablere et trinbræt i Laurbjerg.

Det forventes at koste mindst 15 millioner kroner at etablere et.

"Det er ikke nogen hemmelighed, at der er uenighed i byrådet om det her projekt. Uenigheden går på, hvor meget vi er villige til at bruge på et anlæg som dette," kunne Niels Flade Nielsen fortælle, mens han uddyber.

"Nogle lå på nul kroner og andre på det fulde beløb. Derfor blev det det muliges kunst."

Konservative trak ned

"5,5 millioner kroner, som vi tidligere har afsat, var det som Konservative var villige til at afsætte i alt," lød det fra Lars Storgaard (K).

Man ved endnu ikke om Banedanmark overhovedet vil tillade en kommune selv at betale for et trinbræt, lød det fra Niels Flade Nielsen (S), der straks blev modsagt af Birgit Liin (V).

"Vi har en klar forventning om at kan lade sig gøre, der etableres jo andre trinbrætter rundt om i Danmark, hvor det er kommunen der betaler," lød det.

Omkostningerne skal undersøges mere

Så indtil videre er kompromisset blevet, at der i alt øremærkes 10 millioner kroner, samt at det undersøges hvorvidt det kan lade sig gøre, og hvilke krav der egentlig præcist stilles til et trinbræt. Samtidig vil byrådet gerne vide, hvor meget det koster at holde kørende, når det er bygget.

Byrådet beslutter måske

Den endelige beslutning skal først træffes på et byrådsmøde senere på året.

Hvis det besluttes endeligt, vil man godt kunne nå at bygge det samtidig med Banedanmarks projekter fra foråret 2021 til efteråret 2022.

Her vil der på et tidspunkt være en midlertidig lukning af banestrækningen mellem Langå og Aarhus, for i foråret 2021 er der planlagt etablering af to broer, samt en sporsænkning af banelegemet ved Laurbjerg og Hammelvej. I 2022 skal skinner og sveller udskiftes på strækningen.

Publiceret 04 September 2020 13:00