Thorsø Miljø- og Biogasanlæg ligger på Kongensbrovej mellem Houlbjerg og Kongensbro. Nu udvides kundekredsen, når Bjerringbro sluttes til anlæggets forsyninger. Foto: Michael Wulff

Thorsø Miljø- og Biogasanlæg ligger på Kongensbrovej mellem Houlbjerg og Kongensbro. Nu udvides kundekredsen, når Bjerringbro sluttes til anlæggets forsyninger. Foto: Michael Wulff

Thorsø Biogasanlæg sender nu til Midtjylland

Thorsø Biogasanlæg sender biogas ud til forbrugerne i Bjerringbro og omegn og ikke blot til Thorsø Fjernvarme

THORSØ Thorsø Biogasanlæg udvider anlægget med et nyt opgraderingsanlæg og sender fra tirsdag 1. september biogas ud i det midtjyske gasnet.

Det sker efter, at Evida har koblet anlægget til gasnettet, så Thorsø Biogasanlæg, nu også kan sende biogas ud til forbrugerne i Bjerringbro og omegn og ikke blot til Thorsø Fjernvarme.

8.000 parcelhuse

Biogasanlægget kan, når det er oppe på fuld drift, levere omkring 15 mio. m3 gas om året, hvilket svarer til det årlige forbrug i cirka 8.000 parcelhuse. Biogassen fra Thorsø har tidligere kun været aftaget af Thorsø Fjernvarme, men med udvidelsen og tilkoblingen til gasnettet betyder det nu, at flere midtjyder kan få gavn af biogassen.

"Hos Evida arbejder vi for den grønne omstilling. Når vi tilslutter biogasanlæg som det i Thorsø, bidrager vi til, at den grønne gas bliver fordelt ud i gassystemet, så både private forbrugere og virksomheder kan få glæde af den. Og allerede i 2023 er det vores forventning, at en tredjedel af gassen i nettet er grønt," siger Søren Hylleberg Sørensen, driftsdirektør i Evida i denne pressemeddelelse.

Flere og flere anlæg

Thorsø Biogasanlæg er blot et af mange, der leverer biogas ind i det danske gasnet.

De mange biogasanlæg skyder op for at kunne levere grøn gas til industrien, varmeforbrugerne og transportsektoren.

I løbet af 2020 planlægger Evida at tilslutte 11 nye anlæg rundt om i Danmark, hvoraf det ene er placeret ved Thorsø, så der ved udgangen af 2020 kan være 50 biogasanlæg tilsluttet gasnettet.

Andelen af biogas i det danske gasnet er nu på ca. 15 procent af det samlede gasforbrug.

wuf

Publiceret 07 September 2020 19:00