Nye forsøg med genbrugsting i Hadsten

Favrskov Forsyning vil i samarbejde med frivillige og velgørende organisationer teste nye løsninger for at fremme genbrug

genbrug Favrskov Forsyning vil i samarbejde med frivillige og velgørende organisationer fra 1. september teste nye løsninger for at fremme direkte genbrug, og udvider derfor området til direkte genbrug på Hadsten genbrugsplads.

Siden juli 2019 har brugerne på Hadsten genbrugsplads kunne aflevere ting, som andre kunne få gavn af, men også selv tage brugtage ting med hjem.

GI' og TA' hedder tiltaget, der skal fremme direkte genbrug og i maj 2020 blev det besluttet, at udrulle konceptet til alle genbrugspladser i takt med at de renoveres.

Nu vil forsyningen undersøge om det populære koncept kan udvides. For de frivillige foreninger i kommunen, som lige nu afhenter genbrugsting i Hammel og Hinnerup, skal også tænkes ind, når forsyningen åbner GI' og TA' på de nye pladser:

"Vi har en klar målsætning om at samarbejde med frivillige organisationer og foreninger omkring direkte genbrug. Derfor har vi, sammen med foreningerne, udtænkt en model vi vil teste af, så vi kan se, hvordan vi bedst indretter de nye pladser," siger Søren Frandsen, bestyrelsesformand.

Midlertidigt forsøg

GI' og TA' området i Hadsten bliver under forsøget stående, som det er, og der bliver ikke pillet ved konceptet her: du kan både give eller tage brugbare ting.

Forsøget varer i første omgang fra september til november, og det er organisationerne Røde Kors Hinnerup og Sct. Georgs Gildet i Hadsten, der deltager. Røde Kors Hinnerup åbnede i august 2019 butikken "Bygge-genbrug til hus og have", hvor de blandt andet sælger brugte donerede byggematerialer.

Kræver at kunderne er med

Forsøget kræver dog også noget af kunderne på genbrugspladserne, nemlig orden og kritisk sans.

"Hvis forsøget skal lykkes, og flere ting skal doneres til genbrug, skal kunderen altså også spille med. Det kræver at der holdes orden, og de ting der afleveres reelt er gode, brugbare ting," siger driftschef Jens Drivsholm. '

Publiceret 15 September 2020 19:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus