Projektets formål er på kort sigt at forbedre plejebørns trivsel og læring. På lang sigt styrker det børnenes muligheder for at mestre deres liv, så de uddanner sig, arbejder, får godt helbred og undgår sociale problemer. Foto: Joachim Ladefoged Ritzau/Scanpix

Aarhus. DGI Verdensholdet er i gang med at forberede efterårets turné med opvisninger i halsbrækkende gymnastiske manøvrer. I går var der arrangeret en workshop for børn og unge i Langkærparken i Tilst. Udover en sjov dag med masser af bevægelse var formålet at inspirere børn og unge til en aktiv tilværelse - gerne med gymnastikken som omdrejningspunkt. Ritzau Scanpix

Nyt projekt:

Plejebørns trivsel og læring skal følges tæt

Favrskov Kommune og forskere fra Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge er gået sammen om et projekt, der skal sikre, at plejebørns trivsel og læring følges tæt

børn Når en kommune anbringer et barn uden for hjemmet, påtager kommunen sig et kæmpe ansvar for at sikre, at barnet trives, lærer og får en uddannelse. Men alligevel ender alt for mange anbragte børn uden en afgangseksamen fra folkeskolen og uden uddannelse.

Nye tal fra Alliancen for Anbragte Børn og Unge viser, at hver sjette tidligere anbragte er på førtidspension, når de fylder 30 år.

Det skal der gøres noget ved. Det mener både Favrskov Kommune og Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge. De samarbejder derfor om et stort projekt kaldet Mig og Min Plejefamilie.

"Vi regner med at se en gavnlig effekt ude i vores plejefamilier med de her redskaber," siger Mette Bjerregaard, der er teamleder i Familieplejen i Favrskov Kommune.

Nyt spørgeskema

Gennem projektet får kommunen nye værktøjer til at følge plejebørnenes trivsel og læring, så der kan sættes tidligt og målrettet ind. Et af værktøjerne er et spørgeskema kaldet SDQ. Det bruger Favrskov Kommune allerede på deres døgninstitution for anbragte børn og unge og i det ambulante tilbud i Familie- og Ungehuset.

Nu gør det også indtog i familieplejen, og det glæder Mette Bjerregaard sig til.

"Vores erfaring er, at det kan give rigtig meget dialog med det anbragte barn. Med SDQ kan vi opsnappe noget, som vi ellers umiddelbart tror, at der er styr på," siger Mette Bjerregaard. Afprøvningen af de nye metoder i plejefamilierne blev skudt i gang i Favrskov 16. september 2020.

"SDQ-spørgsmålene screener børnenes sociale trivsel – på alle parametre. Det er rigtig relevant, for hvis man ikke er i trivsel, så har det indflydelse på ens skolegang, på ens kammeratskab og den generelle udvikling," forklarer Mette Bjerregaard.

mj

Publiceret 24 September 2020 17:00