Thorsø sogn er det største sogn og vil blive repræsenteret i menighedsrådet med fire medlemmer. Pressefoto

Thorsø sogn er det største sogn og vil blive repræsenteret i menighedsrådet med fire medlemmer. Pressefoto

Tre menighedsråd bliver til ét

Træder i funktion 1. søndag i advent

valg I alle landets sogne har der tirsdag 15. september været valgt medlemmer til det menighedsråd, der skal virke de næste fire år.

Menighedsrådene i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne bliver lagt sammen til et fælles menighedsråd i forbindelse med det valg, der netop har fundet sted.

Der var på forhånd besluttet, at dette fælles menighedsråd skulle være på 9 medlemmer, samt sognepræst og en medarbejder repræsentant.

De valgte

De enkelte sogne er ud fra antal folkekirkemedlemmer repræsenteret i det nye menighedsråd.

De to valgte medlemmer fra Vejerslev menighedsråd er Inge Bugge Christiansen og Begitte Kviesgaard-Thomsen.

Fra Aidt indtræder i det nye fælles menighedsråd, Agnete Ring Sørensen, Nynne - Kristin Bech Thorndal og Annie Bruhn Ebbesen.

Og fra Thorsø sogn, som er det største sogn, er der valgt 4 medlemmer, Erik Bertelsen, Bodil Lykke Mose, Hans Jørgen Dahlgaard og Vicki Benedikte Nielsen.

Funktionsperioden begynder ved kirkeårets begyndelse, 1. søndag i advent for det nye fælles menighedsråd.

gs

Publiceret 27 September 2020 09:00