Frankie fik klap og opmærksomhed fra en del børn, da forsamlingshusets medlemmer skabte opmærksomhed om en ekstraordinær generalforsamling. Privatfoto

Frankie fik klap og opmærksomhed fra en del børn, da forsamlingshusets medlemmer skabte opmærksomhed om en ekstraordinær generalforsamling. Privatfoto

Vil gentænke Skjød Forsamlingshus

49 skjødsere fandt gode veje til Skjøds fremtid

Af
Kian Johansen

Skjød Tirsdag 8. september deltog 49 skjødsere i et møde arrangeret af forsamlingshusets bestyrelse. Der var endda sendt invitationer ud med æselpost.

Ideen til mødet opstod efter generalforsamlingen i foråret, hvor det sparsomme fremmøde ikke gjorde det muligt at få vedtaget nogle foreslåede vedtægtsændringer, som primært indeholdt en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Det var derfor nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Efter spisningen var psykolog Aletha Bertelsen fra Ranger Soul i Skjød inviteret til at fortælle om sin virksomhed og give et indspark til fremtidens fællesskab i forsamlingshuset.

Flere interessegrupper

Efter foredraget blev der orienteret om den gentænkning af forsamlingshuset, som bestyrelsen arbejder med for øjeblikket. Målet er at øge aktiviteten i forsamlingshuset til gavn for Skjøds landsbyboere. Midlet er at få igangsat nogle interessegrupper i landsbyen, som kan bruge husets faciliteter til en eller anden form for aktivitet knyttet til interesseområdet. Bestyrelsen vil agere fødselshjælper fx via et fokuseret arrangement/møde og vha. Skjøds Facebook-side.

Nyt medlem af bestyrelsen blev Pia Lokmann Stoltze. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Gitte Jakobsen, Hanne Wind-Larsen, Birgit Sehested og Carl Christian Lund. Suppleanter: Keld Jakobsen og Christian Nørgaard. Bestyrelsen takkede flg. afgående medlemmer for deres indsats: Gitte Nielsen, Jakob Mølgaard og Anny Hansen.

Uden hjælpepakke

Skjød Forsamlingshus oplevede, at de fleste planlagte arrangementer i foråret blev aflyst.

Der var med andre ord ingen indtægter – kun udgifter. Forsamlingshuset har ikke haft mulighed for at få del i hjælpepakkerne, men har haft tilstrækkelig med likvider til at klare sig igennem foråret og sommeren.

Da forårets reservationer praktisk talt alle er blevet flyttet til efteråret vil det gennemsnitlige aktivitetsniveau for 2020 ikke være reduceret væsentligt. Om pandemien skaber problemer for forsamlingshuset i fremtiden kan vi ikke vide, men en eskalering kan risikere at få større langsigtede økonomiske konsekvenser for vores fælles hus.

Publiceret 28 September 2020 09:00