Beboerne på Plejecenter Solhøj i Dommerparken i Hammel er knap nok flyttet ind, før der igen udvides for over syv millioner kroner. På billedet fra efteråret 2019 er plejecentret knap nok færdig. De første beboere rykkede ind i vinteren 2019. Dronefoto: Michael Wulff

Beboerne på Plejecenter Solhøj i Dommerparken i Hammel er knap nok flyttet ind, før der igen udvides for over syv millioner kroner. På billedet fra efteråret 2019 er plejecentret knap nok færdig. De første beboere rykkede ind i vinteren 2019. Dronefoto: Michael Wulff

Budget:

Der skal bygges for 120 millioner kroner

Favrskovs husholdningsbudget er klappet helt af. Høringsfasen gav meget få ændringer

Af
Kian Johansen

Budgetaftale Så er politikernes aftale for byggeri, drift og på plads i Favrskov for de næste fire år.

Byrådspolitikerne i Favrskov er nået til enighed om udvidelser af servicen på 28,9 millioner kroner og reduktioner på 11,1 millioner kroner, samt et anlægsbudget på 120,9 millioner kroner.

Det ligger meget tæt på det oprindelige forslag, hvor der kun er ændret på meget små områder, efter en overstået høringsfase med 85 høringssvar.

Niels Flade Nielsen (S) erkender at sagen om vedligeholdelsen af kommunens fodboldbaner burde have været håndteret bedre. Nu har politikerne bedt om en granskning af sagen.

Niels Flade Nielsen (S) erkender at sagen om vedligeholdelsen af kommunens fodboldbaner burde have været håndteret bedre. Nu har politikerne bedt om en granskning af sagen.

Størstedelen af udvidelserne går til skoleområdet, der fra 2021 får tilført 9,2 millioner kroner til en styrket indsats for inkluderende fællesskaber i folkeskolen, der bl.a. skal bidrage til, at flest mulige børn får en bedre støtte inden for almenområdet.

Området for sårbare børn og familier tilføres 7,2 millioner kroner til at dække stigende udgifter til anbringelser. Endvidere er der afsat 5 millioner kroner som følge af flere ældre med stigende plejebehov samt 1,6 millioner kroner til handicap- og psykiatriområdet.

De godt 11 millioner kroner i reduktioner omfatter en lang række mindre tiltag, hvor kun de færreste har direkte indflydelse på servicen over for borgerne.

Cykelstier og nyt tag

Og så er der tilføjet tre nye anlæg i posen.

En udbedring af tag hos Hinnerup Rideklub til 300.000 kroner. Og så skal HOG 'kun' skaffe 2,8 millioner kroner, eller 35 procent af de 8 millioner kroner, som kommunen afsætter til 'Oasen' et nyt klub- og aktivitetshus ved Haldum-Hinnerup Idrætsanlæg. Politikerne havde i første omgang kun tildelt projektet 7 millioner kroner og mente, at HOG kunne skaffe den anden halvdel.

Den tredje tilføjelse til det nye budget er en 1,6 millioner kroners færdiggørelse af en cykelsti ved Haldum-Hinnerupskolen, samt 500.000 kroner til at forbinde to cykelstier ved tunnelen under Engdalsvej i Søften.

Borgmester Nils Borring (S) er glad for budgetaftalen.

Borgmester Nils Borring (S) er glad for budgetaftalen.

Græsbane-rod

Og så er politikerne blevet enige om, at lade forvaltningen kigge på sagen om utilfredse fodboldforeninger, der i et fælles høringssvar gjorde opmærksom på, at OK Nyegaards behandling af græsbanerne er mangelfuld.

Teknik og Miljø skal senest i december 2020 fremlægge en konkret handleplan, der skal sikre overholdelsen af det aftalte drifts- og vedligeholdelsesniveau for fodboldbanerne. Men først skal de mødes med OK Nyegaards folk, for at finde ud af, hvad der er foregået.

Forslaget til handleplan skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

"Vi har bedt forvaltningen om en vurdering. Der har nok ikke været ført tilstrækkelig tilsyn siden årsskiftet. Noget af det kan måske også skyldes Covid-19, hvor folk ikke har siddet fysisk sammen," lyder det fra Niels Flade Nielsen (S), der både sidder i økonomiudvalget og teknik- og miljøudvalget og som er gruppeformand for socialdemokraterne.

Birgit Liin (V) er på vegne af Venstres byrådsgruppe tilfreds med resultatet af årets budgetforhandlinger, især de ekstra midler til skolerne, glæder hende.

Birgit Liin (V) er på vegne af Venstres byrådsgruppe tilfreds med resultatet af årets budgetforhandlinger, især de ekstra midler til skolerne, glæder hende.

"Nu skal vi se, hvad der er op og ned på den sag," siger Birgit Liin (V) på vegne af Venstres gruppe.

Går I stadig ind for udliciteringer i kommunen?

"Ja. Det ændrer vi ikke på. Men vi skal altid vide, om vi har fået det vi har betalt for," mener socialdemokraternes Niels Flade Nielsen.

"Vi går altid ind for udlicitering. I dette tilfælde, er der nok bare ikke helt dokumenteret, hvad kontrakten burde indeholde, eller også er det ikke dokumenteret, hvad der skal gøres," siger Birgit Liin (V).

Tilfredse politikere

"Muligheden for at udvide budgettet til den borgernære service skyldes først og fremmest de ekstra penge, vi har fået i økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL. Dernæst kommer det os til gode, at vi igennem en årrække har haft rigtig godt styr på vores økonomi og dermed har en god kassebeholdning, som vi blandt andet bruger til en ekstraordinær indbetaling på 75 millioner kroner til Lønmodtagernes Feriefond som følge af den nye ferielov. Samtidig afdrager vi ca. 20 millioner kroner årligt på vores gæld. Så alt i alt er der tale om et rigtig positivt og ansvarligt budget," mener borgmester Nils Borring (S), der er den store arkitekt bag aftalen.

Trinbræt kom ikke mere på sporet end hidtil

Også Venstre er glade for aftalen, der fik en del af byrøddernes mærkesager på bordet, blandt andet trinbrættet i Laurbjerg, der dog ikke får den fulde finansiering, heller ikke i anden omgang.

Faktisk blev den slet ikke vendt i anden runde af budgetforhandlingerne, afslører Birgit Liin. Ikke desto mindre er der afsat 10 millioner kroner til projektet, men det skal undersøges her i efteråret, om det overhovedet kan lade sig gøre at udføre projektet for staten.

Et færdigt projekt med perroner i begge retninger vurderes indtil videre at koste over 15 millioner kroner.

Dagtilbud får skam også - allerede

En del høringssvar fra dagtilbuddene spurgte om, hvad politikerne havde tænkt sig, nu da skolerne før tilført flere midler de kommende år.

Og det har politikerne løst ved at pege på de midler Favrskov Kommune allerede får ifølge Finansloven.

Dagtilbudsområdet er i 2020 blevet tilført 4,6 millioner kroner, mens folkeskolerne har fået 3,2 millioner kroner.

Publiceret 30 September 2020 19:00