Fem fodboldklubber står bag protest over fodboldbanernes tilstand. Lars Olsen HØST IF, Gert Jensen og Henry Sørensen Hadsten SK, Kjeld Eskildsen Søften GF og Magnus Nielsen fra HOG Hinnerup. Indsat er Jesper Balker fra Hammel GF. Foto: Kian Johansen

Fem fodboldklubber står bag protest over fodboldbanernes tilstand. Lars Olsen HØST IF, Gert Jensen og Henry Sørensen Hadsten SK, Kjeld Eskildsen Søften GF og Magnus Nielsen fra HOG Hinnerup. Indsat er Jesper Balker fra Hammel GF. Foto: Kian Johansen

Debat om banepleje:

Troen og tilliden er væk!

Fem fodboldklubber er skuffede over Favrskov Kommunes håndtering af boldbanerne

Lars Olsen, HØST IF, på vegne af fodboldklubberne der har afgivet høringssvar, Hadsten SK, HOG Hinnerup, Hammel GF, Søften GF og HØST IF

Debat Hvad skal vi efterhånden tro på. Gør de grin med os?

Fodboldklubberne har gennem flere år kæmpet for bedre rammer og vilkår omkring græsklipning, banevedligeholdelse etc. på og omkring banerne. Kun rimelige vilkår.

Senest er det så kommet til udtryk, da det blev for meget for fodboldfolket omkring baneklipningen, hvor vi roligt kan sige, som et par politikere også skrev, kan OK Nygaard ikke finde ud af at klippe græs på fodboldbanerne?

Fodboldnet med huller i hos Søften GF. Den maskine der løfter målene er slem til at ødelægge nettene, lyder det fra de fem fodboldforeninger.

Fodboldnet med huller i hos Søften GF. Den maskine der løfter målene er slem til at ødelægge nettene, lyder det fra de fem fodboldforeninger.

Hvordan kommer vi så videre? Vi lægger os jo ikke bare ned i fodboldklubberne. Vi vil fortsætte med at være konstruktive og håber på, nogen "hopper på vognen" og fornuften sejrer. Lav en ny banegennemgang med alle fodboldklubberne i oktober. Nogle klubber har allerede anmodet forvaltningen om det. Alt noteres ned, og forvaltningen laver en oversigt over alle de mangler etc. der er i klubberne.

Hvert enkelt emne på listen behandles, er det indeholdt i kontrakten med OK Nygaard forholdes dette dem, og de skal så sørge for at lave en aktivitetsplan for disse mangler som beskrevet i kontrakten. Er det noget udover kontrakten med OK Nygaard der skal udføres, skal forvaltningen prisfastsætte det enkelte emne samt kategorisere vigtigheden af dette iflg. aftale med fodboldklubberne.

Fodboldnet hos Søften GF har det ikke godt.

Fodboldnet hos Søften GF har det ikke godt.

Når alt er prisfastsat og kategoriseret, har vi et overblik over det beløb der mangler samt om, hvad det er der er vigtigst at få udført "her og nu", og hvad der måske kan vente til senere. Politikerne kan så ud fra dette, bevilge de nødvendige midler til, at klubberne kan få de bedste rammer for det frivillige arbejde. Nemt og enkelt. Nu er det jo ikke flere millioner det ender med, men reelt ”håndører” i forhold til det store budget, og som kan gøre en kæmpeforskel i vores fodboldmiljø.

Men det gør det ikke alene. Forvaltningen er klart ramt på mangel af ressourcer. En er eller har været langtidssygemeldt - en har "forståeligt nok" desværre opsagt sin stilling - så der reelt kun er en person til at håndtere dette sammen med en masse andet arbejde i Kultur og Fritidsforvaltningen. Det er ikke optimalt. Så der er mangel på ressourcer - og vel at mærke med kompetencer inden for idrætsområdet og forståelse for bl.a. hvad det er, en fodboldklub og de frivillige skal levere for sine aktive medlemmer.

SÅ ja, det er er "ikke bare lige" græsklipningen kære politikere – det er alt det andet der heller ikke er midler til.

Fodboldklubberne i Favrskov Kommune håber trods alt, at VILJEN hos politikerne og forvaltningen er til stede, så TROEN og TILLIDEN kan genetableres, Men det kræver, at de ansvarlige ikke bare læner sig tilbage. Vi kan love, at FODBOLDKLUBBERNE vil følge op og være helt fremme i "fodboldstøvlerne".

Ved den årlige banesynsgennemgang (maj 2020) af alle banerne med deltagelse af repræsentanter for fodboldklubberne, forvaltningen, Favrskov Kommune og OK Nygaard blev alle fejl og mangler noteret ned fra den enkelte fodboldklub. Dette med henblik på at få udført opgaverne senere på året.

Nogle klubber blev lovet en hurtig tilbagemelding, men vi fik aldrig en tilbagemelding, før vi rykkede for det. Nogle klubber fik at vide fra forvaltningen, at vi ikke skulle regne med at få udført alt i år, da næsten alle pengene for 2020 allerede var brugt, så vi måtte vente til næste budgetår! WHAT? Fin indgangskommentar som virkelig ”inspirerer os fodboldfrivillige”. Pengene primært brugt på mål (og hjul til mål) og målnet som der årligt kan søges til, og det er klubberne jo nødt til, når OK Nygaard ikke behandler mål og net ordentlig ifm. klipningen, hvor målene skal flyttes, så de kan klippe banerne.

Nå det bringer os så frem til budget 2021-24.

I starten af august kom der forslag til Budget 2021-24. Det indeholdt et forslag til besparelse på netop vores område på 100.000 kr. WHAT stod der lige det? Jamen vi havde jo en alenlang liste af ting fra banesynsgennemgangen der stod og ventede på grund af manglende økonomi, og så foreslår selvsamme forvaltning, som har været med til banesyn, at der skal spares på området. Har de fingeren på pulsen?? Nej, det kan vi vist rolig sige, de IKKE har!

I det budgetforslag, der blev sendt i høring, var denne besparelse dog fjernet, nogen har nok hvisket dem i øret, at det nok ikke var så smart!!

Fodboldklubberne HOG, Hammel GF, HSK, Søften GF og HØST IF blev enige om, at vi ville deltage i borgermødet i Inside 9/9 vedr. budget 2021-24. Gert Jensen fra HSK og Magnus Nielsen fra HOG deltog i mødet.

De fremlagde tingene og gjorde opmærksom på den mangelfulde græsklipning og problemerne med banevedligeholdelsen. Alle politikerne tilkendegav på mødet, at de var kede af at høre det, og de lovede, at de ville gøre noget ved det og sørge for at der blev tilført flere midler til området. Klar tale!

Formand for Kultur & Fritid Steen Thomasen opfordrede efter borgermødet, i samråd med og Forvaltningschef Ulla Egeberg, til at indsende et høringssvar på vegne af fodboldklubberne, så blev der lovet ekstra midler til budget 2021-24. Forvaltningen havde lavet en beregning på, at det ville koste 400.000 kr. i 2021 og 100.000 kr. de kommende år at rette op på tingene. I samråd med Steen Thomasen undlod vi at sætte beløb på vores høringssvar.

Fodboldklubberne holdt vores del af aftalen og lavede et meget tidskrævende og omfattende høringssvar med input om "oplevelser" vedhæftet fra de fem nævnte klubber. Selvfølgelig med en forventning om, at det var det der skulle til for at vi nu endelig kunne få ordentlige og rimelige rammer og vilkår for fodboldspillerne, trænerne og lederne i fodboldklubberne i Favrskov Kommune. Politikerne havde forstået budskabet!

MEN nej, budgetforlig blev indgået, alle partier støttede op om budgettet. Men hvor blev de ekstra midler til og omkring fodboldbanerne af, som der nikket ja til på borgermødet?? Glemte politikerne lige pludselig, hvad de havde sagt på borgermødet, eller gik der politik i det, så "regeringspartiet" ikke ville have det til at se ud som dem fra "blå blok", som vel var mest fremme i støtten til ekstra midler, skulle kunne føre sig frem???

Vides ikke, men jeg selv har været med mange år nok til at vide at "dette taktiske spil” med borgermøder og aflevering af høringssvar sjældent har anden effekt end, at der så nok falder ro over tingene. Ja MEN det gør der ikke her, kan vi godt love.

Både S og V fremfører som kommentar til budget 2021 i pressen, at nu vil Teknik & Miljø samt Kultur & Fritids Forvaltninger kigge på de udfordringer der er om baneklipningen og kontrakten med OK Nygaard. Ja fint nok, men det er vel indforstået at når der er en kontrakt på dette område, er der vel også beskrevet både kvalitetsmål og måling af disse løbende. Så intet nyt i det, sådan burde det allerede være, men så blot en erkendelse af at det IKKE er blevet målt og afprøvet, det er kun fordi fodboldklubberne nu igen tager fat i manglerne, at der skal følges op på det.

Så det er med baggrund i bl.a. dette at TROEN og TILLIDEN til og hos vores politikere samt forvaltningen efterhånden ikke er til stede hos fodboldfolket. Det er os der dagligt kæmper og forsøger at skabe de bedste rammer for vores aktive fodboldspillere. Bare ærgerligt at politikerne og forvaltningen ikke vil gøre noget ved det!! Masser af politiske roser til de frivillige, men når det kommer til midlerne … så er tonen en anden!!

Publiceret 08 October 2020 16:00