Fem fodboldklubber står bag protest over fodboldbanernes tilstand. Fra venstre Magnus Nielsen fra HOG Hinnerup, Kjeld Eskildsen Søften GF, (indsat er Jesper Balker fra Hammel GF), Henry Sørensen og Gert Jensen, Hadsten SK og Lars Olsen, HØST IF. Foto: Kian Johansen

Fem fodboldklubber står bag protest over fodboldbanernes tilstand. Fra venstre Magnus Nielsen fra HOG Hinnerup, Kjeld Eskildsen Søften GF, (indsat er Jesper Balker fra Hammel GF), Henry Sørensen og Gert Jensen, Hadsten SK og Lars Olsen, HØST IF. Foto: Kian Johansen

Utilfredse fodboldklubber kommer med et vredt skulderskub

Fem fodboldklubber i Favrskov mener det går for langsomt med at løse sagen om manglende banevedligeholdelse. De foreslår en banegennemgang nu

Af
Kian Johansen

Fodboldbaner Fem fodboldklubber i Favrskov går nu igen sammen om at gøre opmærksom på, at kommunen og dens leverandør til banepleje ikke har gjort det godt nok det seneste halve års tid.

Med formand for HØST IF, Lars Olsen i spidsen, har de netop skrevet et indlæg til Lokalavisen Favrskov, hvor de foreslår en ny banegennemgang hurtigst muligt, så man kan afdække, hvad der kan laves nu, og hvad det vil koste at få bragt i stand.

De andre der står bag protesten og en konstruktiv løsning er Gert Jensen og Henry Sørensen fra Hadsten SK, Kjeld Eskildsen fra Søften GF, Magnus Nielsen fra HOG Hinnerup, samt Jesper Balker fra Hammel GF.

Og selvom det lyder som en glimrende ide, så rykker Favrskov Kommune umiddelbart ikke så hurtigt, som fodboldklubberne ønsker det.

"Vi har bemærket os, at der har samlet sig en utilfredshed. Vi havde indtrykket af, at det gik udmærket med baneplejen, ikke prangende, men fint," siger Kultur- og fritidschef, Ulla Egeberg.

Hun noterer sig, at det hele først er kommet til hendes og forvaltningens kendskab, efter at klubberne startede op med fodbolden efter sommerferien.

"Vi nåede ikke et aftalt møde med klubberne i januar. Så der er ingen tvivl om, at en del af det her skyldes mangel på kommunikation," erkender hun.

"Banevedligeholdelsen for 2020 har været efter samme skabelon som tidligere år – bortset fra det aflyste kommunefodboldmøde – så heller ikke i de foregående år, har kommunen kunnet imødekomme alle ønskerne til baneplejen," lyder det uddybende.

Ødelagte net og mål

Klubberne er trætte af ødelagte fodboldnet og fodboldmål, dårlige baner, der ikke får gødning og pleje i tide, samt afklippet græs, der ligger i bunker på banerne.

"Det kan ikke passe, at det er os baneansvarlige ude i klubberne der skal gøre forvaltningen opmærksom på manglerne, og rydde op efter OK Nyegaard" lyder det fra Gert Jensen, der bakkes op af de øvrige foreninger.

De fem klubber føler, at alle de frivillige og skatteborgerne bliver snydt.

De fortæller alle, at målene går i stykker og nettene rives fra hinanden, når OK Nyegaards maskiner løfter dem, for at slå græsset. Andre steder skubbes de langt væk fra banerne, så klipperen kan køre i lige baner. Målenes stand og kvaliteten af klipningen er blevet dårligere det seneste års tid, lyder deres vurdering.

"Nu går størstedelen af kommunens penge på området jo til en fast kontrakt med en leverandør der skal pleje banerne. Og resten går til nye net og mål. Og der er jo ikke penge nok afsat til området i forvejen. De penge - og gerne lidt flere kunne jo komme de frivillige til gavn og gøre deres arbejde med fodboldspillerne en del nemmere, hvis ikke net og mål blev ødelagt hele tiden. Hvorfor skal vi bruge så mange timer på at fortælle kommunen hvad der mangler og hvad der skal gøres," lyder det fra Kjeld Eskildsen, der bakkes op af de øvrige fire klubber.

Halv løsning

I Hinnerup brugte Magnus Nielsen for eksempel selv foråret på at gøde Hinnerups bedste bane.

"Jeg gik frem og tilbage og lagde et lag gødning på. Det gjorde jeg i timevis. Kommunens bud var et meget tyndt lag topping. Nu er banen rigtig god og kan spilles på. Det havde den ikke været, hvis kommunens løsning var den eneste der blev brugt," sukker han.

Få afklaret tilstanden

Klubbernes forslag er klart.

"Lav en ny banegennemgang med alle fodboldklubberne i oktober. Alt noteres ned, og forvaltningen laver en oversigt over alle de mangler der er i klubberne. Hvert enkelt emne på listen behandles og hvis det kommunen, OK Nyegaard, eller os som klub, der skal sørge for det, så får vi det gjort. Er det noget udover kontrakten med OK Nygaard der skal udføres, skal forvaltningen prisfastsætte det enkelte emne samt kategorisere vigtigheden af det efter aftale med fodboldklubberne. Når alt er prisfastsat og kategoriseret, så har vi et overblik over det beløb der mangler samt om, hvad det er der er vigtigst at få udført "her og nu", og hvad der måske kan vente til senere. Politikerne kan så ud fra dette, bevilge de nødvendige midler til, at klubberne kan få de bedste rammer for det frivillige arbejde," lyder forslaget.

Om det kommer til at ske, som klubberne foreslår, er ikke nemt at sige.

"Vi er i gang med at forberede et møde mellem forvaltningen, OK Nyegaard og foreningerne. Det bliver 12. november, lover Kultur- og fritidschef, Ulla Egeberg.

Publiceret 12 October 2020 09:00