Clausholm Slot.

Clausholm Slot.

En udflugt værd:

Besøg Favrskovs slotte

Man behøver ikke at tage langt væk for at finde gode udflugtsmål til søndagsturen. Her finder du inspiration til at besøge Favrskovs slotte, herregårde og godser

Clausholm Slot

Clausholm Slot er et af de smukkeste og mest helstøbte barokanlæg i Danmark. Slottet blev opført i 1690'erne af storkansler Conrad Reventlow og er omkranset af en smuk og unik barokpark.

Fra 1718-1730 var stedet ejet af Kong Frederik IV, der satte sit præg på bygninger og park. Men det var ikke kun de smukke omgivelser, der faldt i kongens smag. Han bortførte storkanslerens datter Anna Sophie Reventlow og gjorde hende til sin dronning, skønt han allerede var gift.

Gennem de seneste 40 år har slottet gennemgået en omfattende restaurering og fremstår i dag som et enestående eksempel på arkitektur, indretning og stil i barokkens storhedstid.

Adresse: Clausholmvej 308, 8370 Hadsten

Åbningstider: Clausholm Slotspark er åben alle dage fra 1. maj til 30 september.

Ulstrup Slot.

Ulstrup Slot.

Ulstrup Slot

Ulstrup Slot ligger smukt lige op ad Gudenåen.

Historisk kan Ulstrup herregård føres tilbage til slutningen af det 14. århundrede, da herremandsfamilien Brandsen skulle have bygget den første gård.

Christen Skeel erhvervede sig stedet i slutningen af det 16. århundrede. Ulstrup Slot er i dag en rest af den store, firefløjede renæssanceborg, som Christen Skeels søn, Rigsmarsk Jørgen Skeel, byggede i begyndelsen af det 17. århundrede. Slottet består i dag af tre fløje.

Ulstrup Slot drives i dag som en fond med det formål at restaurere og bevare Ulstrup Hovedgårds bygninger og stille lokaler til rådighed for kunst og kultur.

Adresse: Ulstrup Skovvej 20, 8860 Ulstrup

Åbningstider: Der er adgang til slotsplads og park i forbindelse med de årlige arrangementer, som man kan se på www.ulstrupslot.dk

Frijsenborg Gods.

Frijsenborg Gods.

Frijsenborg Gods

Frijsenborg har eksisteret siden 1400-tallet og hed oprindeligt Jernit. Grevskabet Frijsenborg blev oprettet 1672.

Grundstenen til Frijsenborg blev formodentligt lagt af Valdemar Parsberg, efter han havde overtaget Jernit.

I sidste halvdel af 1500-tallet opførte Valdemar Parsberg en ny hovedbygning. Parsbergs bygning lå omgivet af voldgrave og var kun én etage. I hver ende af huset stod et ottekantet tårn. Senere, formodentligt i begyndelsen af 1600-tallet, opførtes en nord- og vestfløj, mens gården mod øst blot blev lukket af en mur.

Da Niels Friis i 1675 overtog Frijsenborg, var bygningerne faldefærdige, og omkring 1693 påbegyndtes derfor en omfattende ombygning af hovedbygningen. Siden er der sket adskillige om/tilbygninger og renoveringer hen over årene. I slutningen af 1800-tallet blev vestfløjen forhøjet med én etage. Vestfløjens to runde tårne blev ligeledes forhøjet og udsmykket med pyntespir, mens der for enden af både nord- og sydfløjen blev opført en pavillon i to etager.

Adresse: Pøt Møllevej 15, 8450 Hammel

Åbningstider: Der er ikke adgang til slottet eller slotshaven. Man kan dog se slottet relativt tæt på ved at gå ad Hjertestien ved siden af.

Bidstrup Gods.

Bidstrup Gods.

Bidstrup Gods

Bidstrup skulle ifølge en indskrift på hovedbygningen være opført i 1220 af biskop Absalons bror, Styge Hvide. Siden fulgte forskellige ejere indtil Geert Hansen de Lichtenberg i 1749 købte Bidstrup. Han forandrede Bidstrup til det barokanlæg, som stadig står.

De ældste dele af Bidstrups nuværende hovedbygning blev opført af Johan Rantzau i 1698. Bidstrup var da en enkel, trefløjet bygning i røde sten med tre etager. Den tidligere hovedbygning var fra 1500-tallet og havde endnu ældre kældre, der blev genbrugt som en del af den nuværende nordfløj. Ved overtagelsen i 1749 beskrev Geert Hansen de Lichtenberg gården som "brøstfældig og forfalden", og han påbegyndte en omfattende ombygning.

Til Bidstrup ligger en stor have i barok- og landskabelig stil med alléer, springvand, kæmpehøj og lysthus. Rester af vandgrave indgår i haven som en sø.

Adresse: Bidstrupvej 1, 8870 Langå

Åbningstider: Der er anlagt fire markerede vandreruter i skovene. To af ruterne udgår fra Bidstrup hovedgård.

Søbygaard

Vestenie-slægten ejede Søbygaard i 200 år - fra 1401 til 1600. Første gang, Søbygaard blev nævnt, var i kilder fra 1323.

Kongen erhvervede sig godset omkring Søbygaard i 1719 og for at skaffe midler, blev stedet solgt på auktion til Hans Henrik de Lichtenberg, som også købte mere jord til herregården. Søbygaard har siden 1778 været i Wedell-Frijs-slægtens eje og har siden 1802 været under grevskabet Frijsenborg.

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1810 af lensgreve Frederik Carl Krag-Juel-Vind-Frijs. Den lange hovedbygning er i én etage over en høj kælder og fremstår symmetrisk med en gennemgående frontspids midt på bygningen. I 1929 tilføjede lensgrevinde Frederikke Sophie Elisabeth Frijs en stor sidefløj.

Adresse: Søbygårdsvej 102, 8450 Hammel

csj

Publiceret 13 October 2020 19:00