Flankeret af formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders G. Christensen (V), og borgmester Nils Borring (S) kunne Frederik Schøler fra lokalrådet i Foldby-Korsholm-Norring klippe snoren. Foto: Favrskov Kommune

Flankeret af formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders G. Christensen (V), og borgmester Nils Borring (S) kunne Frederik Schøler fra lokalrådet i Foldby-Korsholm-Norring klippe snoren. Foto: Favrskov Kommune

Ny sti til cyklister og gående indviet i Foldby-Korsholm-Norring

1,7 kilometer såkaldt fællessti er nu officielt indviet

Cykelsti En fællesti på 1,7 kilometer gennem Foldby-Korsholm-Norring blev indviet i slut september. Det blev med taler, cykeltur og hotdogs.

En fællessti betyder, at både cyklende og gående kan bruge stien – selvfølgelig ved at tage hensyn til hinanden.

Der var taler af formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders G. Christensen (V), borgmester Nils Borring (S) og Frederik Schøler fra lokalrådet i Foldby-Korsholm-Norring.

Efter klip af den røde snor cyklede deltagerne fra Korsholm Skole til Friskolen i Norring, hvor man kunne se den el-delebil, som Lokalrådet i Foldby-Korsholm-Norring har taget initiativ til.

Publiceret 14 October 2020 06:00