På grund af Covid-19 er der begrænsning i antal mødedeltagere i Tinghuset, og dørene lukkes, når det maksimale antal er nået.

På grund af Covid-19 er der begrænsning i antal mødedeltagere i Tinghuset, og dørene lukkes, når det maksimale antal er nået.

Natur, jul, Ditlevsen og Mozart:

Nyt program hos Højskoleforeningen:

Hammelegnens Højskoleforening har nu programmet klar for den kommende sæson

Niels Horup, der er formand for Højskoleforeningen, håber på, at foreningen kan gennemføre foredragsrækken som planlagt uden at Covid-19 skal ødelægge sæsonen.

Møderækken indledes 21. oktober med generalforsamling og efterfølgende foredrag af Jens Frydendal, der vil causerere om 'Tilbage til naturen – eller naturen tilbage'. Om hvordan vi vil bevare naturen og hvad vi selv kan gøre.

Foredragsrækken fortsætter i november med sang og fortællinger om 'Engelsk og dansk jul' med Lissa Ladefoged og Andrew John. I januar holder Anne E. Knudsen foredrag 'Få nøglen og bryd koden – kommunikation med det modsatte køn'. Et foredrag om vore kringlede hjerner – fortalt med humor.

Lillian Hjorth-West, tidligere forstander på Bornholms Højskole og kendt fra TV, hvor hun medvirkede i Sprogquizzen, kommer og holder foredrag om Tove Ditlevsen, hendes forfatterskab og hendes spændende og meget levende og udfordrende liv.

Sæsonen sluttes med en musikalsk rundtur til Wien med Mozart og Beethoven og slutter med Carl Nielsen. Aftenens foredragsholder er Leif V. S. Balthzersen, der har været musikchef for Sønderjyllands og Aarhus Symfoniorkester.

mj

Publiceret 22 October 2020 13:00