Jægerne skal samles. Foto: Kasper Heden Andersen

Jægerne skal samles. Foto: Kasper Heden Andersen Kasper Heden Andersen

Bliv en bedre jæger af invasive arter

Jagt Favrskov Jægerråd inviterer fredag 30. oktober kl. 15-ca. 21i Skjød Forsamlingshus til kursus i 'Bliv bedre jæger af invasive arter', hvor man kan få gode råd til af mink, mårhund og vaskebjørn.

Kurset gennemføres af instruktør Karl-Åge Dalbæk Andersen fra Danmarks Jægerforbund. Man vil høre om regulering om natten, fældefangst, baitpladser - nye begreber er dukket op i vores danske jægerhåndværk - men ikke desto mindre afgørende ingredienser, hvis vi skal sikre en effektiv kontrol med bestandene af invasive rovpattedyr i vores natur.

Dette kursus sikrer deltagerne vigtig viden om praktisk bekæmpelse af primært mink, mårhund og vaskebjørn. Kursisten vil efterfølgende kunne gennemføre en effektiv bekæmpelse med afsæt i gældende regler samt danske og udenlandske erfaringer med arterne.

En del af kurset foregår udendørs, hvorfor praktisk beklædning skal medbringes.

Der vil blive serveret kaffe og en let aftensmad, det vil være muligt at købe øl/vand.

Kurset er gratis, men for at kunne deltage skal man bo i Favrskov Kommune.

Der er plads til de første 25, der tilmelder sig til Steen B. Pedersen på mail steen.p@live.dk eller på mobil 31986792.

gs

Publiceret 23 October 2020 13:00