Den kommende begravelsesplads kommer til at ligge midt i Hinnerup i Nørreskov. Tæt på Lilleåen og Fredensgade mod vest og Flinthøjen mod øst. Og med parkeringsmuligheder blandt andet ved Børnehuset Nørreskoven mod sydøst.

Den kommende begravelsesplads kommer til at ligge midt i Hinnerup i Nørreskov. Tæt på Lilleåen og Fredensgade mod vest og Flinthøjen mod øst. Og med parkeringsmuligheder blandt andet ved Børnehuset Nørreskoven mod sydøst.

Penge godkendt:

Nu kan du snart blive begravet midt i Nørreskoven

Der er afsat 200.000 kroner til at lave urnebegravelsesplads i Nørreskov midt i Hinnerup

Af
Kian Johansen

Begravelse Inden for det kommende års tid vil du kunne stede dine nærmeste til hvile på en skovbegravelsesplads i Nørreskov i Hinnerup.

Byrådet i Favrskov har godkendt, at der bruges 200.000 kroner til at sætte skilte op, lave en trampesti, sætte bænke op og så skal en landsinspektør indtegne 36 pladser, der er placeret omkring tre træer, samt en nærmere afgrænsning af området til skovbegravelsesplads.

Antallet af optegnede træer vil kunne udvides senere efter behov, lyder det fra Teknik og Miljø, der forventer cirka fem begravelser om året i Nørreskov.

Selve anlægsarbejdet kommer først i gang efter at byrådet på et kommende byrådsmøde godkender vedtægterne for skovbegravelsespladsen. De er nu ved at blive udarbejdet.

Kirken er med

Kirkerne i Hinnerup er med på ideen og vil gerne håndtere urnerne.

I det tilfælde skal en urne afleveres til kirkekontoret i Grundfør. Det er almindeligvis bedemænd, der afleverer urner, men det kan også være de pårørende. Herefter registreres den af kontoret og placeres i kapellet, indtil en graver placerer den i jorden. Urnen bliver som udgangspunkt ikke håndteret af en gejstlig person.

7.000 kroner for en plads i skoven

De årlige udgifter til en skovbegravelsesplads vil bestå af et årligt gebyr til det tekniske system, betaling til Kirkerne i Hinnerup for håndtering af urnen samt et mindre beløb til vedligehold af skovområdet.

Udgifterne betales af indtægter fra brugerbetalingen.

Den helt præcise takst er ikke udregnet endnu, men den forventes, at ligge omkring 7.000 kroner for en urnebegravelse i Nørreskov.

Det er et engangsbeløb som dækker det hele, inklusiv reservationen i 10 år.

Der er også en privat skovbegravelsesplads på vej i Mygind Skov, der er ejet af Clausholm Gods.

Publiceret 05 November 2020 11:00