HSK's store plan for pladsen ved Bavnehøjskolen er et område med både det nye udendørs

HSK's store plan for pladsen ved Bavnehøjskolen er et område med både det nye udendørs "På aktivitetspladsen vil man kunne finde en fitnessplads med udendørs redskaber til træning af hele kroppen. Man vil møde en forhindringsbane og en område med leg på bakke, som byder op til en mere legende tilgang til træning og bevægelse,"

Vil placere udendørs træning ved Bavnehøjskolen

Kultur- og Fritidsudvalget har valgt HSK's forslag om at placere nyt udendørs træningsområde ved Bavnehøjskolen. Den endelige beslutning ligger nu ved økonomiudvalget og byrådet

Af
Christina S. Johansen

Hadsten I forbindelse med budgettet for 2018-21 afsatte Favrskov Byrådet penge til at etablere fire udendørs fitness-/crossfit-anlæg i henholdsvis Søften, Hinnerup, Hammel og Hadsten - 500.000 kroner blev sat af til hvert sted.

De tre anlæg er allerede lavet, mens Hadsten stadig mangler. Her er det ikke lykkedes kommunen og de lokale aktører HKIC og HSK at blive enige om en placering, og derfor er det Kultur- og Fritidsudvalget, som nu har måttet træffe beslutningen.

Og her er valget nu faldet på HSK's forslag om at placere fitness-/crossfit-anlægget på idrætsanlægget ved Bavnehøjskolen.

Det glæder Trine Merete Hagemann, som har siddet i den projektgruppe, der har stået bag HSK's indstilling:

"Det er vi selvfølgelig glade for, omend vi venter med at løfte armene over hovedet indtil endelig godkendelse af byrådet senere på måneden. Med pengene fra kommunen bliver vores projekt omkring en udendørs aktivitetsplads på Bavnehøj helt sikkert en realitet og er dermed også prikken over i'et i forhold til Hadsten Outdoor Center som pt. etableres med blandt andet MTB-spor og kunstgræsbane. Vi er klar og glæder os virkelig til at realisere projektet samt til de efterfølgende tiltag, som skal sikre god brug af anlægget," siger hun.

Skuffelse hos HKIC

Lige så begejstret, som Trine Merete Hagemann er, lige så skuffet er René Jensen, der er formand for Foreningen Hadsten Kultur og Idrætscenter - HKIC. Det har han også ladet både byrådet og Kultur- og Fritidsudvalget vide.

"Mest af alt er jeg faktisk ærgerlig på vegne af de interessenter, der er i nærområdet. Jeg syntes, det er underligt, at de folkevalgte politikere ikke har valgt at lægge vægt på eksempelvis nærheden i forhold til beboerne på botilbuddene i Hadsten, og de borgere der er i gang med genoptrænings/rehabiliteringsforløb i det kommunale sundhedscenter på Hovvej," siger han og fortsætter:

"I projektbeskrivelsen omkring placeringen på Bavnehøj er der desuden nævnt et muligt samarbejde med Hadsten Motionsforening i forhold til udendørs holdtræning. Men hvad med de øvrige fitnesscentre i byen? Kan Easy Fit og LOOP også planlægge holdtræninger på anlægget ? Og bliver det sådan, at man pludselig ikke kan træne, fordi et helt hold fra motionsforeningen er i gang? I andre henseender har politikerne være meget opmærksomme på konkurrenceforvridende tiltag."

HSK's planer

HSK's planer, som udvalget altså er faldet mest for, er at etablere fitness/crossfit-anlægget ved siden af kunstgræsbanen på idrætsanlægget ved Bavnehøjskolen. HSK arbejder hen mod at etablere et samlet Outdoor Center bestående af kunstgræsbanen, MTB-spor og fitness/crossfit-anlægget.

HSK ønsker på sigt også at etablere et forhindringsbane og en bakke til leg. Bakken etableres med overskudsjord fra kunstgræsbanen. Forhindringsbanen og bakken er præsenteret i projektmaterialet, men er ikke en del af projektet i første omgang.

Idéerne fra HKIC

HKIC ønsker at etablere fitness/crossfit-anlægget på græsarealet bag den nye hal. Det vil gøre det nemt at benytte anlægget i forhold til omklædning, parkering og cafeteria. Anlægget kan supplere de faciliteter og tilbud, der allerede findes i idrætscenteret.

HKIC ønsker på sigt at etablere en beach-håndboldbane ved siden af anlægget. Beachbanen er også præsenteret i projektmaterialet, men er ikke en del af projektet.

Ender i byrådet

Begge placeringer er af Børn og Kultur i Favrskov Kommune blevet vurderet til at være egnede i forhold til, at anlægget skal fungere som mødested for brugerne på tværs af aldersgrupper. At det så lige er placeringen på Bavnehøjskolen, som trækker det længste strå skyldes:

"At det er vigtigt med forankring og ejerskab blandt brugerne for at opnå en optimal udnyttelse af anlægget. Børn og Kultur peger derfor på, at anlægget placeres på idrætsanlægget ved Bavnehøjskolen. Idrætsanlægget på Bavnehøj er således i højere grad rammerne om udendørsaktiviteter med fodboldbaner, kunstgræsbane og MTB-spor. Børn og Kultur vurderer, at placeringen vil understøtte arbejdet hen mod at idrætsanlægget kan fungere som et Outdoor Center, som tiltrækker foreninger, borgere og institutioner på tværs af aldersgrupper," skriver Børn og Kultur i sin vurdering.

Nu er det så først Økonomiudvalget og dernæst Favrskov Byråd, som endeligt skal tage stilling til sagen.

Publiceret 16 November 2020 06:00