Der bliver gravsteder i et sirligt mønster med en meters afstand til hvert hul omkring hver træstamme, der har sit eget nummer. Foto: Kian Johansen

Der bliver gravsteder i et sirligt mønster med en meters afstand til hvert hul omkring hver træstamme, der har sit eget nummer. Foto: Kian Johansen

Få en naturskøn begravelse ved Clausholm Slot

Del af Mygind Skov ved Clausholm Slot er nu klar til at nedsætte urner midt i naturen

Af
Kian Johansen

Clausholm "Det er den smukkeste skov vi har på Clausholm Gods," siger godsforvalter Christian Berner og peger på udsigten mod Mygind.

Her på udkanten af Clausholms jorder og på kanten til Djursland ligger Favrskovs første skovbegravelsesplads, i daglig tale kaldet Østerskoven.

1,5 hektar bøgeskov blev godkendt til formålet for mindre end en måned siden og allerede nu har 11 reserveret en plads og den første nedsættelse er på vej," fortæller Christian Berner, der sammen med sin skytte vil stå for det praktiske, i samarbejde med www.skovbegravelse.nu

Firmaet administrerer størstedelen af de danske skovbegravelsespladser i forvejen.

Artiklen fortsætter under billedet

En maskine med pælebor monteret holder parkeret i det nærliggende skovriderhus. Det tager syv minutter at få den til den nye skovbegravelsesplads. Foto: Kian Johansen

En maskine med pælebor monteret holder parkeret i det nærliggende skovriderhus. Det tager syv minutter at få den til den nye skovbegravelsesplads. Foto: Kian Johansen

Skov forbliver skov

En plads i skoven koster 6.900 kroner for ti år. Du kan reservere plads for 1.000 kroner og du kan også vælge to gravsteder som par, eller reservere et helt træ, hvor hele familien kan nedlægges rundt om.

"Det er jo skov, så vi fjerner ikke grene eller blade. Det får lov at ligge. Når et træ vælter, så planter vi et nyt samme sted," forklarer han.

Clausholm Gods forventer, at det bliver populært at ligge i uindviet jord, midt i naturen. Det kan være af mange årsager, enten er man ikke religiøs, eller også vil man gerne begraves midt i naturen.

"På Stensballegaard ved Horsens er der reserveret mere end 140 pladser og der har allerede været 55 nedsættelser siden januar 2018," fortæller Christian Berner.

Alt er målt op

En landmåler har målt skoven op og alle træerne har fået et nummer. I et sirligt mønster omkring hvert træ placeres de kommende begravelsespladser, som man kan reservere i forvejen. Først når urnen skal nedsættes, vil enten godsforvalteren, eller skytten køre en maskine med pælebor de syv minutters køretid op i skoven og bore hullet.

Man kan vælge selv at nedsætte urnen, eller lade Christian Berner eller skytten gøre det.

"Vi skal dukke op, for at kontrollere at urnen med indhold er det rette," forklarer Christian Berner, der belært fra andre skovbegravelsespladser, ikke forventer at skulle stå for nedsættelsen særlig tit.

"Folk ønsker oftest at holde deres egen ceremoni og selv stå for det hele," forklarer han.

Ikke indviet jord

Til den første fremvisning dukkede 18 personer op og Christian Berner forventer endnu flere, når der igen holdes fremvisninger 22. november og 21. december. Af Covid-19 hensyn, skal man dog booke en plads, pointerer han.

Hverken stjerner, kors eller Thors hammer må optræde på mindepladen, for gravstedet må ikke indeholde religiøse symboler.

Fakta

Clausholm Gods

  • Clausholm Gods har i alt 900 hektar med skovbrug og juletræer og heraf 370 hektar bortforpagtet landbrugsjord, samt boligudlejning, jagt og kulturelle forpligtigelser omkring Clausholm Slot og Park
  • Og nu en skovbegravelsesplads på 1,5 hektar i Mygind Skov. Skoven kaldes Østerskov og udgør den østlige afgrænsning af Clausholms jorder, der aldrig har løbet længere mod øst end til Rosenholm Å ud mod Djursland.
  • Clausholm Slot er især kendt for barokhaven, der er anlagt i 1700-tallet. Den 23 hektar store slotspark indeholder over 1.000 lindetræer.
  • Nuværende godsejer Kim Alexander Berner er femte generation på slottet. Sønnen, godsforvalter Christian Berner på 30 år, er ud af en søskendeflok på fire, og han overtager godset på sigt.

Publiceret 19 November 2020 16:00