Fem fodboldklubber stod bag en protest over fodboldbanernes tilstand. Nu har et møde blødt op på vreden. Fra venstre Magnus Nielsen fra HOG Hinnerup, Kjeld Eskildsen Søften GF, (indsat er Jesper Balker fra Hammel GF), Henry Sørensen, Hadsten SK, Lars Olsen, HØST IF og Gert Jensen Hadsten SK. Foto: Kian Johansen

Fem fodboldklubber stod bag en protest over fodboldbanernes tilstand. Nu har et møde blødt op på vreden. Fra venstre Magnus Nielsen fra HOG Hinnerup, Kjeld Eskildsen Søften GF, (indsat er Jesper Balker fra Hammel GF), Henry Sørensen, Hadsten SK, Lars Olsen, HØST IF og Gert Jensen Hadsten SK. Foto: Kian Johansen

Baneforhold:

Kommune erkender dårlig kommunikation og retter op

"Vi har ikke leveret tilstrækkelige tilbagemeldinger," erkender Claus Vind Andersen, chef for Trafik og Veje i Favrskov Kommune

Af
Kian Johansen

Fodboldbaner Et møde mellem flere af Favrskovs fodboldformænd, OK Nygaard og forvaltningen i Favrskov har givet positive toner i alle lejre og alt tyder på, at der komme bedre styr på baneforholdene i 2021.

Det var Claus Vind Andersen, chef for Trafik og Veje i Favrskov Kommune, der ledede mødet og han erkendte over for de fremmødte, at kommunikationen i 2020 ikke har været god nok.

Det skyldes flere forhold.

Et af problemerne har været, at både Kultur og Fritid, samt Trafik og Ejendomme har ansvaret for fodboldbanerne i fællesskab.

Og Corona har spillet ind, men først efter marts måned. Og allerede et stormøde i januar 2020, som DBU skulle stå for, blev ikke afholdt. Der blev ikke arrangeret et møde, der kunne erstatte DBU-mødet.

"Der blev skabt forventninger i foråret, men der blev ikke meldt tilbage. De ansatte, både fra kommunen og OK Nygaard, der mødtes med de forskellige foreninger i starten af året, er der ikke mere. Vi har en ny bemanding på de opgaver nu. Samtidig kigger vi på, hvordan vi organiserer opgaverne mellem vores afdelinger," siger Claus Vind Andersen, der betegner afgangen af medarbejdere som en naturlig og problemfri udvikling.

"Jeg kan ikke gå i detaljer, men medarbejderne har fået andre jobs, eller er stoppet naturligt. Der er ingen tegn på, at der har været et usundt arbejdsmiljø," pointerer han.

Bedre kommunikation

Det glæder Lars Olsen, formand for HØST IF, at kommunen kommer på banen.

"Stor ros til det møde. Jeg er sikker på, at det kun kan blive bedre i 2021," siger han til Lokalavisen Favrskov.

Der er aftalt faste møder med klubberne enkeltvis i 2021 hvor udfordringer kan vendes. Og et stormøde januar bliver afholdt uanset hvad, lover Claus Vind Andersen.

Og så arbejdes der på at lave fælles vidensdeling, så alle ved, hvad der teknisk kan lade sig gøre på fodboldbanerne.

Desuden får de klubber der har uopsættelige problemer med banevedligeholdet et besøg i november og der arbejdes på at løse udfordringerne hurtigt.

Byrødder skal godkende

Hvis byrødderne nikker ja til en handlingsplan på byrådsmødet i december, så vil et element i handlingsplanen være en banegennemgang med en uvildig konsulent, der skal besigtige banerne og give konkrete anvisninger på, hvad tilstanden på banerne er og hvilken banepleje der kræves.

Det skal ske i 2021 og så hurtigt som banernes beskaffenhed og vejrliget tillader det.

"Angående udenoms arealerne vil vi mødes med hver enkelt forening i 2021 og afklare, hvad vi kan gøre," siger Claus Vind Andersen.

Fakta

Sagen kort

  • Efter næsten et års frustrationer samlede fem af Favrskovs fodboldklubber sig i et fælles skriv til kommunen. Det var Lars Olsen, fra HØST IF, der samlede tropperne.
  • Bag opråbet stod Magnus Nielsen fra HOG Hinnerup, Kjeld Eskildsen Søften GF, Jesper Balker fra Hammel GF, Henry Sørensen, Hadsten SK, Lars Olsen, HØST IF og Gert Jensen Hadsten SK.
  • OK Nygaard har licitationen på baneplejen og Favrskov Kommune skal føre tilsyn med, at de løser opgaverne som aftalt. Klubberne har oplevet, at det er blevet deres opgave at føre det tilsyn.
  • Klubberne er trætte af ødelagte fodboldnet og fodboldmål, når OK Nygaards maskiner løfter dem, for at slå græsset. De er trætte af dårlige baner, der ikke får gødning og pleje i tide, samt afklippet græs, der ligger i bunker på banerne.

Publiceret 19 November 2020 11:00