Oversvømmelse:

En million kroner skal afdække løsninger igennem Hadsten

Nu skal der findes konkrete løsninger for at sikre mod oversvømmelser igennem Hadsten by

Af
Kian Johansen

Der blev afsat en million kroner til at undersøge de konkrete tiltag for at sikre mod oversvømmelser igennem Hadsten by.

Byrådet besluttede nemlig tirsdag aften at give en anlægsbevilling på en million kroner, så man kan planlægge i detaljer hvordan de nære arealer langs Lilleåen i Hadsten kan sikres mod oversvømmelse.

Collage der viser Lilleåens forløb gennem Hadsten, og hvilke tiltag der planlægges. Indsat er flere af områderne set fra en anden vinkel. Collage: Kian Johansen og Michael Wulff, Grafik: Favrskov Kommune

Collage der viser Lilleåens forløb gennem Hadsten, og hvilke tiltag der planlægges. Indsat er flere af områderne set fra en anden vinkel. Collage: Kian Johansen og Michael Wulff, Grafik: Favrskov Kommune

Lilleåens vandmasser

Sikringen skal starte ved pladsen umiddelbart øst for Skanderborgvej ved Kollerup Enge og løber igennem byen, hvor især området omkring Sløjfen og Kvickly skal sikres mod store vandmasser. Dernæst skal det afdækkes, hvordan Lilleåparken skal indrettes og hvor der skal findes plads til regnvandsbassiner i området.

Øst for Sløjfen skal området indrettes som et attraktivt byrum med friluftsaktiviteter, herunder naturlegeplads og naturformidling og ophold, som bidrager til at skabe forbindelse og overgang mellem midtbyen og Kollerup Enge.

Den næste etape omfatter strækningen fra Skanderborgvej til Lilleåparken. Her planlægges en dobbelt vandløbsprofil ved Ernst B. Sunds Plads og Sløjfen, permanente eller mobile højvandsbarrierer ved Ågade og Kvickly, samt jorddiger ved Ågade, Grønningen og renseanlægget i Lilleåparken.

Og så skal der bruges penge på at afklare, hvordan Lilleåparken skal indrettes i fremtiden. Der skal blandt andet findes plads til flere regnvandsbassiner i området.

Hadsten graves op

Det hele skal samtidig også bindes sammen med en kommende separatkloakering af hele Hadsten by. Favrskov Forsyning forvente at skulle kloakseparere i Hadsten for 300-350 millioner kroner over en periode på 15-20 år. Man forventer tidligst at komme i gang i 2025 med det arbejde.

FAKTA

Sikring mod vandmasser

  • Etape 1 er arealet øst for Skanderborgvej ved Sløjfen. Området skal have friluftsaktiviteter, naturlegeplads og naturformidling. Skal skabe overgang mellem midtbyen og Kollerup Enge. Der er afsat 150.000 kroner til indretning.
  • Etape 2 er strækningen fra Skanderborgvej til Lilleåparken og handler om dobbelt vandløbsprofil ved Ernst B. Sunds Plads/Sløjfen, permanente eller mobile højvandsbarrierer ved Ågade/Kvickly, jorddiger ved Ågade, Grønningen og renseanlægget i Lilleåparken. 350.000 kroner skal bruges på planen. Der er afsat 7 millioner kroner til de fysiske ændringer, der sker i 2021-2023.
  • Etape 3 er Lilleåparken og hvordan det grønne rum udnyttes. Der skal findes plads til flere regnvandsbassiner i byens grønne områder, herunder Lilleåparken. Der afsættes 450.000 kroner til planlægning og borgerinddragelse. Det implementeres tidligst i 2025.

Publiceret 24 November 2020 19:42