Hans Peder Hansen, afdelingsdirektør i Vestjysk Bank i Hadsten. Afdelingen er den eneste afdeling af Vestjysk Bank i Favrskov og hed tidligere Aarhus Lokalbank og før det Hadsten Bank. Arkivfoto.

Hans Peder Hansen, afdelingsdirektør i Vestjysk Bank i Hadsten. Afdelingen er den eneste afdeling af Vestjysk Bank i Favrskov og hed tidligere Aarhus Lokalbank og før det Hadsten Bank. Arkivfoto.

Bliver 8. største bank:

Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse ønsker fusion

Fusionen vil skabe Danmarks 8. største pengeinstitut og sikre, at der fremover vil være en stærk og konkurrencedygtig lokalbank i Midt- og Vestjylland

bankfusion En ny, stærk jysk bankfusion ser dagens lys. I en fondsbørsmeddelelse har de to jyske pengeinstitutter, Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse, meddelt, at de ønsker at fusionere.

Ifølge Vestjysk Banks bestyrelsesformand, Kim Duus, er fusionen med til at sikre en stærk lokalbank i Midt- og Vestjylland:

"I dag er vi lokale banker med et solidt engagement i det område, vi er en del af, og med et godt kendskab til vores kunder. Fusionen giver os mulighed for at fortsætte med at være lokale, samtidig med at vi sammen kommer til at stå stærkere, til gavn for både vores kunder, aktionærer og medarbejdere," udtaler Kim Duus, formand for Vestjysk Bank.

Niels Fessel, der er bestyrelsesformand i Den Jyske Sparekasse, mener desuden, at de to banker passer godt til hinanden:

"En fusion mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank er den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt. Udover vores lokale forankring deler vi fælles værdier, og vores geografiske placeringer er vidt omfang komplementære. Fusionen vil give os nogle muligheder, som vi ikke får ved at stå alene."

Niels Fessel bliver næstformand i den fusionerede bank.

Lokal forankring

Den fusionerede bank har valgt at holde fast i Vestjysk Banks navn og logo for at bevare et højt kendskab i det midt- og vestjyske marked. Samtidig holder banken fast i sine filialer i henholdsvis Lemvig og Grindsted, og etablerer nyt hovedsæde i Herning.

Kim Duus, bestyrelsesformand i Vestjysk Bank, lægger vægt på, at den fusionerede bank også vil bygge på de værdier, som både kunder, medarbejdere og lokalsamfund kender fra Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank:

"Vi står begge for ordentlighed, respekt og forståelse for vores kunder. Begge pengeinstitutter er skabt af de lokalsamfund, vi i dag er en del af. Vi har været med vores kunder i hårde og gode tider. Og vi har givet vores bidrag til, at foreninger, sportsklubber osv. har fået en hjælpende hånd, når der var brug for det. Det engagement fortsætter. Godt nok bliver vi større – men vi forbliver lokale," siger Kim Duus.

Næste skridt i processen frem mod en fusion er, at begge pengeinstitutters generalforsamlinger skal tage stilling til ønsket om fusion. Derfor vil der blive afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i både Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank 13. januar 2021.

sas

Publiceret 30 November 2020 11:00