Hun har Aspergers Syndrom, skriver kommunen, selvom hendes egen læge afviser det. Modelfoto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix

Hun har Aspergers Syndrom, skriver kommunen, selvom hendes egen læge afviser det. Modelfoto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix Ritzau Scanpix

Mor må ikke se sine børn:

"Jeg blev løjet syg af kommunen"

To psykologer slår fast, at mor til to børn har fået 'tildelt' lidelser af Favrskov Kommune, som er højst tvivlsomme. Den ene psykolog overvejer at anmelde sagen til psykolognævnet

Af
Kian Johansen

Sagsbehandling En mor sidder i dag tilbage med følelsen af, at Favrskov Kommunes sagsbehandlere ikke har belyst hendes sag ordentligt.

"Kommunen har løjet mig syg og dermed frataget mig retten til mine børn," siger moderen, der nu ikke ser sine to børn længere.

Moderen bakkes op af udsagn fra egen læge, skolen, dagplejeren, sundhedsplejersken, samt to eksterne undersøgelser fra psykologer.

Psykolog Lotte Nichols har ladet moderen gennemgå flere psykologiske tests og opfordrer på det kraftigste, at kommunen ikke bruger oplysningerne om moderens mentale tilstand i en forældrekompetenceundersøgelse der blev udarbejdet i 2019.

En sag skal belyses fra begge sider. Og især i tvangsfjernelsessager bør der være så meget fokus på, at alt er belyst. Og hvis man i en sag vælger ikke at medtage specifikke dokumenter, eller oplysninger, så skal der være nedskrevet en saglig forklaring på, hvorfor det ikke er medtaget.

Professor John Klausen fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet

Test ikke brugt korrekt

Og senest har psykolog Michael Adam Guul sendt sin undersøgelse af moderen til Favrskov Kommune, hvor han slår fast, at hvis sagen ikke undersøges nærmere, så anmelder han sagen til psykolognævnet.

Cand. psych. Michael Adam Guul er tidligere associeret professor i psykologi/psykiatri. Han har fra 2014 til 2018 været ansat til at undervise i de retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser som Socialstyrelsen har udstukket. Udover at forske i børn med psykiatriske lidelser, har han skrevet bøger om mentalisering og hjerne samt psykiatri.

"Problemet med den foretagne forældrekompetenceundersøgelse (FKU, Red.) er, at der for det første foretages test der ikke lægges op til, på grund af manglende evidens for sammenhæng med FKU. Der udledes og tolkes uden videnskabeligt grundlag," siger han til Lokalavisen Favrskov.

Han fortsætter:

"Der er draget en konklusion ud fra et testresultat, der intet har at gøre med det, som testen viser. Ligeledes har kommunen ikke været helhedsorienterede i deres vurdering, hvilket der er lovmæssig hjemmel for. Der er primært tolket på de negative udtalelser. Herudover har socialrådgiverne, der har haft med sagen at gøre, plus Det særlige Børn- og ungeudvalg tilsyneladende heller ikke forstået indholdet i FKU'en. Stort set alle børn i Danmark skulle fjernes, hvis man tager udgangspunkt i resultaterne i FKU'en," siger Michael Adam Guul.

Ikke Aspergers

Børnene blev tvangsfjernet i et år, for derefter at blive placeret hos eksmanden kun seks uger senere.

På det tidspunkt boede det yngste barn primært hos moderen og det ældste primært hos eksmanden.

Og der var stor fokus fra kommunens side på at forbedre børnenes udvikling, som kommunen har udtrykt bekymring for.

"Det er som om sagen er kørt baglæns. Som om kommunen har besluttet sig på forhånd, hvad udfaldet skal være," siger moderen til Lokalavisen Favrskov.

Efter en skilsmisse ser hun ikke længere sin to børn, da eksmanden har fået tildelt den fulde forældremyndighed af retten.

Lokalavisen Favrskov har fået lov til at gennemgå moderens papirer i sagen, som hun har fået aktindsigt i hos kommunen inden hun fik frakendt forældremyndigheden.

En sag skal belyses fra begge sider. Og især i tvangsfjernelsessager bør der være så meget fokus på, at alt er belyst. Og hvis man i en sag vælger ikke at medtage specifikke dokumenter, eller oplysninger, så skal der være nedskrevet en saglig forklaring på, hvorfor det ikke er medtaget.

Professor John Klausen fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet

En lægeudtalelse afviser kommunens påstand om, at hun har træk af Aspergers Syndrom, samtidig påpeges det gode samarbejde og rollen som en god mor i samtlige dokumenter fra skolen, dagplejeren og sundhedsplejersken. Senere test viser, at moderens mentaliseringsevne er intakt. Alene af den grund kan man ikke lide af Aspergers.

Oplysningen om blandt andet Aspergers nævnes flere gange om moderen, når der træffes afgørelser, ligesom man henviser til resultaterne fra hendes psykologiske tests, som psykologen Michael Adam Guul mener, at der er udledt og tolket på - uden videnskabeligt grundlag.

"Det er som om man bare har fjernet underretninger og de ekstra undersøgelser jeg har medvirket i. Jeg oplever ikke, at andre oplysninger, der kan nuancere sagen bliver taget med," sukker moderen.

"Skal ses fra flere sider"

Det kan være problematisk, mener professor John Klausen fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Vi har bedt ham oplyse om principperne for en fair og lovlig sagsbehandling. Han forholder sig ikke til enkeltsagen, da han ikke kender til sagen i forvejen.

Stort set alle børn i Danmark skulle fjernes, hvis man tager udgangspunkt i resultaterne i forældrekompetenceundersøgelsen.

Michael Adam Guul, psykolog

"En sag skal belyses fra begge sider. Og især i tvangsfjernelsessager og anbringelser uden for hjemmet, bør der være så meget fokus på, at alt er belyst. Og hvis man i en sag vælger ikke at medtage specifikke dokumenter, eller oplysninger, så skal der være nedskrevet en saglig forklaring på, hvorfor det ikke er medtaget," oplyser han og fortsætter:

"Det burde fremgå af begrundelsen, hvorfor man vælger at tro på en bestemt udlægning af sagen, når der er modstridende oplysninger," forklarer professoren, der har bidraget til et netop afsluttet forskningsprojekt med titlen 'Kommunal retsanvendelse på området udsatte børn og unge'.

Nye oplysninger tæller

I sagsgennemgangen savner moderen flere dokumenter der belyser sagen fra hendes side.

Hun savner også, at kommunen aktivt forholder sig til de mange indspark fra forskellige parter, som taler til hendes fordel.

Her er svaret ret klart fra professoren.

"Hvis der har været en specialist der undersøger en borger, så må vi naturligvis formode, at vedkommende har de rette kompetencer. En psykolog kan miste sin autorisation, hvis hun i væsentligt omfang ikke har levet op til sine forpligtelser som autoriseret psykolog. Omvendt lyder det underligt, at man ikke har forholdt sig til nye oplysninger i sagen," siger professor John Klausen.

Og det kan være, at psykologen netop mister sin autorisation:

"Jeg ser mig nødsaget til, hvis der ikke kommer overordentlige gode forklaringer på forældrekompetenceundersøgelsens mangler og fejl og kommunens manglende faglighed og etik, at klage til ankestyrelsen og tilmed gå videre til psykolognævnet med sagen," skriver Michael Adam Guul til kommunen.

Favrskov Kommune vil ikke kommentere personsager, lyder det.

fakta

Disclaimer

Af hensyn til børnene og de implicerede i sagen oplyser Lokalavisen Favrskov hverken navne eller bopæl på de involverede personer, der dog er Lokalavisens redaktion bekendt. Vi har fået fuld aktindsigt i moderens sag for at sætte fokus på principperne i sagsbehandlingen i Favrskov.

Lokalavisen Favrskov agter ikke at sætte sig ind i flere enkeltsager i denne omgang. Vi opfordrer i stedet folk bosat i Favrskov Kommune med lignende oplevelser til at kontakte Favrskovs Borgerrådgivning på borgerraadgiveren@favrskov.dk

Alternativt kan man kontakte Favrskov Børns Rettigheder, der kan bistå i sådanne sager.

Publiceret 02 December 2020 11:00