Påstand:

Favrskov Kommune laver fejl i mindst fire børnesager

Favrskovs Børne-og Familieafdeling laver stadig en del graverende fejl i visse børnesager, mener Favrskov Børns Rettigheder. Direktør for området og borgmester vil ikke kommentere personsager, lyder det.

Af
Kian Johansen

Børnesager Kvaliteten af kommunens sagsbehandling er på vej op og antallet af klagesager bliver langsomt mindre indenfor børneområdet.

Sådan lyder det fra forvaltningen og byrådspolitikerne.

Forbedringen er sket efter Favrskov Kommune i 2019 satte ind med oplæring af medarbejdere, der behandlede sager inden for børn og handicap, har det lydt i byrådet.

Man må formode, at de rette værktøjer og den nye viden har været tilstede i forvaltningen.

Kasper Kay Petersen, Favrskov Børns Rettigheder

Ankestyrelsen har gennemgået flere sager og hjulpet med at oplære sagsbehandlerne i den rette måde at gøre det på, men det er kun indenfor Børnehandicap-området. Flere gode vaner og handlemåder som Ankestyrelsen lægger vægt på, er dog implementeret, eller genopfrisket i hele Børne- og Familieafdelingen i Favrskov.

Påstand: Lang vej endnu

Der er dog stadig en lang vej endnu, før det for alvor slår igennem i alle sager, mener Favrskov Børns Rettigheder, der er en forældreforening, der er opstået efter netop udfordringer med sagsbehandlingen i Favrskov Kommune.

Flere sager, som Favrskov Børns Rettigheder har kendskab til, har fundet sted efter Ankestyrelsens forløb.

"Så man må formode, at de rette værktøjer og den nye viden har været tilstede i forvaltningen," mener Kasper Kay Petersen fra Favrskov Børns Rettigheder.

Børne- og Familieafdelingen har i visse sager stadig udfordringer med kvaliteten i sagsbehandlingen og har udfordringer med at medtage alle væsentlige informationer, mener foreningen Favrskov Børns Rettigheder, der siger de har kendskab til flere nyere sager, hvor samme fokuspunkter bliver påpeget fra forældrene, som det også blev for over et år siden.

De nævner manglende høring af begge parter, udeladelse af dokumenter, der nuancerer sagerne, samt en forklaring på, hvorfor man vælger at udelade oplysningerne i sagerne.

System skal sikre parter

Alt dette kan dog også skyldes den måde som systemet er bygget op i de fleste kommuner.

Og som burde sikre, at alle parter er hørt, samt at barnets tarv er tilgodeset og undersøgt. Kommunen skal sikre, at der ydes støtte til børn, der har særligt behov for hjælp.

Det er nemlig den vigtigste faktor, at barnet ikke udsættes for overlast.

Når en forælder i en børnesag ikke føler sig hørt, kan det også skyldes, at der er tale om skøn fra sagsbehandlerens og kommunens side om hvilke oplysninger og dokumenter der er nødvendige for at belyse sagen. Her vendes sagerne dog også med kolleger og ledelsen.

Blandt andet skal notatpligt, en advokat der bistår med at rette faktuelle misforståelser og muligheden for både at gå til en borgerrådgiver, eller i sidste ende at sende sagen til Ankestyrelsen, sikre at en enkelt sagsbehandlers skøn ikke bliver udslagsgivende i en sag.

Derudover lander tvangsfjernelsessager i Det særlige Børn- og ungeudvalg, hvor der sidder en dommer, to byrådspolitikere og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der forelægges forvaltningens oplysninger og akter i sagen og træffer afgørelse i sagerne.

Med til den ligning hører også, at sagsbehandlerne kan vælge at udelade visse akter og input fra en part i sagen, det sker efter et skøn, da man naturligvis ikke kan medtage alle sagsdokumenter i en sag. Det kan for eksempel være, hvad en ægtefælle mener om den anden part.

Omvendt sagsbehandling

Foreningen Favrskov Børns Rettigheder mener, der er tale om en omvendt sagsbehandling.

De mener at lederne i Børne- og Familieafdelingen på forhånd har truffet en beslutning om en sag. Og at det derefter handler om at indsamle materiale der understøtter den beslutning.

"Jeg har for nylig været bisidder til et møde, hvor man FØRST træffer afgørelse om at afprøve en længere skoledag for en stærkt autistisk dreng, for DEREFTER at indkalde forældre og varme hænder til netværksmøde, hvor man ikke vil høre på forældrenes, lærernes og psykologens bekymringer. Børn & Familie vil ganske enkelt ikke diskutere præmissen for afprøvningen, kun hvordan afprøvningen skal finde sted. Altså: Afgørelse først. Drøftelse med forældre og ”varme hænder” bagefter," siger Kasper Kay Petersen fra Favrskov Børns Rettigheder.

Han fortsætter. "Lige nu hjælper vi en familie, som får frataget de ressourcer (ekstern psykolog) som har bragt deres datter i trivsel. Familien beder pænt om at få et netværksmøde, men det bliver afslået – Altså: En afgørelse, som bliver truffet, inden man overhovedet mødes med de ”varme hænder”. Familien får omgjort sagen i Ankestyrelsen – Og først herefter vil man mødes med familien. Samme fremgangsmåde som førnævnte sag," lyder det fra Kasper Kay Petersen.

Vil ikke kommentere

Både borgmester Nils Borring (S) og direktør for Børn og Kultur, Rasmus Møller vil ikke kommentere sagen i pressen.

De henviser til, at der er tale om personsager.

Publiceret 02 December 2020 11:10