De to nye kyllingestalde søges placeret på avlsgården Jernit. Arkivfoto: CSJ

"Det er kun bestemte medarbejdere, der har adgang til vores kyllingestalde," siger godsejer Bent Wedell. Foto: CSJ

Frijsenborg vil opføre yderligere to kyllingestalde ved Jernit

Frijsenborg gods ved lensgreve Bendt Wedell har en ansøgning liggende hos Favrskov Kommune om tilladelse til at opføre to kyllingestalde ved avlsgården Jernit

Af
Anette Bonde

erhverv Lensgreve Bendt Wedell, Frijsenborg, bekræfter, at godset har sendt en ansøgning til Favrskov Kommune om tilladelse til at opføre to kyllingestalde ved Frijsenborgs avlsgård Jernit, der ligger på Frijsenborgvej fire kilometer øst for Hammel.

Protester fra Lyngaa

Sidste efterår var der en del protester fra Lyngå imod planerne om at opføre staldene på Brundtvej et par kilometer fra byen. Der var indsendt en ansøgning til kommunen, og høringsprocessen var i gang. Den blev imidlertidig standset i forbindelse med, at kommunen bad om nye oplysninger.

Bendt Wedell, Frijsenborg, fortæller nu, at man faktisk også dengang ønskede at anlægge staldene på Jernit.

"Placeringen på Jernit er optimal, det har hele tiden været vores drøm. Men da vi søgte om tilladelse på Brundtvej, var det vores opfattelse sammen med vores rådgivere, at der ikke kunne ligge flere kyllingestalde på Jernit. Det er kompliceret stof og komplicerede beregninger, det bygger på. Men vi er glade for, at det måske nu kan lade sig gøre."

Hvorvidt staldene bliver bygget afhænger af en tilladelse fra myndighederne.

Intet nyt fra godset

Fra Lyngaa har man ventet spændt på en status.

Borgerforeningen har forgæves henvendt sig til Frijsenborg Godskontor, da rygtet om at kyllingestaldene måske ville blive opført på Jernit begyndte at florere. Men lidt bittert konstaterer formand John Jeppesen på byens hjemmeside, at der intet svar kom retur.

Bendt Wedell forklarer, at han ikke ville melde noget ud, før der var noget konkret på bordet.

"Det kan borgerne i Lyngå jo ikke bruge til noget. Hvad så, hvis der kommer ændringer. Vi er nødt til at holde os til fakta. Vi er meget bange for at melde noget ud, før vi har endelig tilladelse. Ellers ville vi få skudt i skoene, at vi så gør noget andet."

Han fortæller, at der for nuværende ikke er planer om at opføre yderligere kyllingestalde, hvis det bliver et ja fra Favrskov Kommune til en placering på Jernit.

Afgørelse inden jul

Fra Favrskov Kommune oplyser natur og miljøchef Dennis Jensen, at ansøgningen fra Frijsenborg Gods vil være færdigbehandlet snarest. Den er faktisk så tæt på, at tilbagemeldingen vil blive sendt inden jul.

"Og forventeligt i løbet af fjorten dage."

Han tilføjer, at ansøgningen fra Frijsenborg Gods om at opføre kyllingestalde på Brundtvej stadig ligger hos kommunen.

Publiceret 03 December 2020 09:00