Hvis et kapacitetsforslag til regionsrådet kommer til at stå til troende, vil et større antal unge ikke blive studenter fra det nærmeste gymnasium. Arkivfoto

Hvis et kapacitetsforslag til regionsrådet kommer til at stå til troende, vil et større antal unge ikke blive studenter fra det nærmeste gymnasium. Arkivfoto

Rektor frygter at måtte afvise lokale unge

Favrskov Gymnasium vil med det nuværende regionsudspil ikke have mulighed for at optage de elever, som bor i gymnasiets lokalområde

Af
Henrik Grønvald

JP Aarhus

uddannelse Rektorerne for Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium advarer om, at de med det kapacitetsforslag, som Udvalget for Regional Udvikling har anbefalet regionsrådet, ikke vil kunne optage alle de unge, som ønsker at blive optaget på deres gymnasier næste år.

Udvalget anbefaler at fastholde de nuværende kapacitetslofter på blandt andet Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium, men ifølge rektor Morten Schytte Caspersen, Favrskov Gymnasium er det en dårlig ide.

"Vores synspunkt er, at de unge i vores lokalområde skal være trygge ved, at der er en plads til dem. Både når de søger i første omgang, og hvis de senere måtte fortryde et første uddannelsesvalg, eller hvis de flytter til kommunen eller andet," siger han.

Morten Schytte Caspersen påpeger, at der må tages andre hensyn i kommunerne rundt om Aarhus.

Større end Aarhus

"Favrskov Kommune dækker et større areal end Aarhus Kommune, men har kun ét gymnasium. Det er måske sandt nok, at man bare kan vælge et andet gymnasium i Aarhus, hvor der er syv-otte tilbud, men hos os har de unge ikke samme mulighed," understreger han.

Morten Schytte Caspersen ønsker ikke at lægge sig fast på et bestemt antal klasser, men at lade søgningen være afgørende.

"Vores ønske er, at vi på en eller anden måde kan få en mere dynamisk eller fleksibel kapacitet for unge, som faktisk bor her. Det er slet ikke meningen, at unge fra Aarhus skal til at søge herud for at slippe for noget i Aarhus, og det gør de heller ikke," understreger han.

Stram styring

Udvalget for Regional Udvikling understreger, at der fortsat skal være en stram kapacitetsstyring på et antal gymnasier i Østjylland for at understøtte et tilstrækkeligt elevgrundlag på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, Tilst.

Udvalget har indstillet til regionsrådet, at stx-tilbuddet på Aarhus Gymnasium, Aarhus C, skal lukkes efter to års manglende elevtilslutning. Desuden skal kapaciteten på Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium sættes op med én klasse i forhold til det indeværende års kapacitet. For de øvrige gymnasier fastholdes den nuværende kapacitet.

Jakob Thulesen Dahl mener imidlertid, at der er stor forskel på at drive skole i Skanderborg i forhold til for eksempel i Viby eller Marselisborg.

"Det handler om at vægte, at skoler kan have et rimeligt optag, men også, at borgerne kan have en vis forventning om, hvor de skal gå i skole. Det argument er tungere herude på landet end i Aarhus, hvor det er nemmere at flytte sig rundt," mener han.

Drøftelse fører til svar

De øvrige Aarhus-gymnasier anmoder alle i deres høringssvar om, at de ikke pålægges de foreslåede kapacitetslofter, og gør opmærksom på, at udvalgets forslag til regionsrådet vil medføre et stort antal elevflytninger. Udvalget estimerer selv omkring 300.

Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Risskov Gymnasium henviser desuden til, at de foreslåede kapacitetslofter giver udfordringer i forhold til oprettelse af et bredt studieretningstilbud og i forhold til skolernes økonomi.

Regionsrådet skulle drøfte gymnasiernes kapacitet 16. december, og senest 1. februar skal Børne- og Undervisningsministeriet informeres om den samlede kapacitetsfastsættelse for gymnasierne i Region Midtjylland.

Fakta

Sådan er processen

  • Senest 1. februar 2021 skal Regionsrådet informere Børne- og Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfastsættelse for gymnasierne i regionen.
  • Administrationens forslag tager udgangspunkt i, at så mange elever som muligt kan få opfyldt deres førsteprioritet, og at antallet af elevflytninger minimeres.
  • Men samtidig er der også behov for en stram kapacitetsstyring for at adressere de udfordringer, der er på gymnasieområdet: 1: Polarisering i de store byer, hvor unge søger mod gymnasier, hvor der i forvejen går mange elever, der har samme baggrund som dem selv. 2: Udviklingen i søgemønstre, hvor eleverne i stigende grad søger mod de større byer. 3: Faldende ungdomsårgange.

Publiceret 15 December 2020 13:00