Steen Thomasen (grå trøje) kunne som formand for Kultur- og Fritidsudvalget godt stå på mål for den nye handleplan på fodboldbane-området. Her ses den inkarnerede håndboldspiller som fodboldmålmand på FavrskovPostens udvalgte hold tilbage i 2016. Arkivfoto

Steen Thomasen (grå trøje) kunne som formand for Kultur- og Fritidsudvalget godt stå på mål for den nye handleplan på fodboldbane-området. Her ses den inkarnerede håndboldspiller som fodboldmålmand på FavrskovPostens udvalgte hold tilbage i 2016. Arkivfoto

Baneforhold:

 Byrødderne gik efter bolden i banesagen

25 politikere stemte for baneplan der skal forbedre kommunikation mellem foreninger, kommune og entreprenør

Af
Kian Johansen

Favrskov En handleplan med 100.000 ekstra kroner bundet i halen, er nu endeligt besluttet af byrådet i Favrskov.

Pengene skal bruges til en ekstern undersøgelse af fodboldbanerne i Favrskov, flere møder om året med klubberne, samt et bedre og større tilsyn med entreprenøren OK Nygaard fra kommunens side.

"Der har ikke været tilstrækkelig fokus på OK Nygaards arbejde. Kommunikationen har været for dårlig og dermed har forventningerne ikke været afstemt mellem kommunens ansatte og klubberne," erkendte formanden for Teknik og Miljøudvalget, Anders G. Christensen (V) igen under byrådsmødet.

Dårlige baneforhold

Sagen har været oppe at vende siden sensommeren, hvor fem foreninger i samlet trop højlydt har gjort opmærksom på, at vedligeholdelsen af banerne og områderne omkring dem ikke har været i orden.

Et af problemerne har været, at både Kultur og Fritid, samt Trafik og Ejendomme har ansvaret for fodboldbanerne i fællesskab.

De to afdelinger har så skullet holde tilsyn med at entreprenøren OK Nyegaard udførte de aftalte opgaver, samt koordinere samarbejdet med klubberne. Af flere årsager har det gået rigtig skidt.

Går efter bolden

Men nu er 25 byrødder enige om en plan der skal bringe orden i sagerne igen.

"Jeg vil sige, at med den nye handleplan går vi efter bolden, ikke manden," lød det frisk fra udvalgsformanden med ansvar for den ene af de to afdelinger, Anders G. Christensen.

"Ja, den handleplan kan vi godt stå på mål for," lød det fra Steen Thomasen, der som formand for Kultur- og Fritidsudvalget har det politiske ansvar for den anden afdeling, nemlig Kultur og Fritid.

""Nu sørger vi for at der bliver fulgt op, fulgt op, fulgt op," lød det.

Faste møder og struktur

Der er aftalt faste møder med klubberne enkeltvis i 2021 hvor udfordringer kan vendes. Og et stormøde januar bliver afholdt uanset hvad.

Og så arbejdes der på at lave fælles vidensdeling, så alle ved, hvad der teknisk kan lade sig gøre på fodboldbanerne.

Samtidig skal kommunens app, 'Borger Tip' bruges, så foreningerne kan holde kommunen orienteret om forhold der skal rettes op på.

Et element i handlingsplanen vil være en banegennemgang med en uvildig konsulent, der skal besigtige banerne og give konkrete anvisninger på, hvad tilstanden på banerne er og hvilken banepleje der kræves.

Det skal ske i 2021 og så hurtigt som banernes beskaffenhed og vejrliget tillader det.

 

Fakta

Sagen kort

  • Efter næsten et års frustrationer samlede fem af Favrskovs fodboldklubber sig i et fælles skriv til kommunen. Det var Lars Olsen, fra HØST IF, der samlede tropperne.
  • Bag opråbet stod Magnus Nielsen fra HOG Hinnerup, Kjeld Eskildsen Søften GF, Jesper Balker fra Hammel GF, Henry Sørensen, Hadsten SK, Lars Olsen, HØST IF og Gert Jensen Hadsten SK.
  • OK Nygaard har licitationen på baneplejen og Favrskov Kommune skal føre tilsyn med, at de løser opgaverne som aftalt. Klubberne har oplevet, at det er blevet deres opgave at føre det tilsyn.
  • Klubberne er trætte af ødelagte fodboldnet og fodboldmål, når OK Nygaards maskiner løfter dem, for at slå græsset. De er trætte af dårlige baner, der ikke får gødning og pleje i tide, samt afklippet græs, der ligger i bunker på banerne.

Publiceret 17 December 2020 09:00