Her er det et smugkig ind bag Frijsenborg Gods' mure. En fredning dækker både over bygningens ydre og indre. Arkivfoto

Her er det et smugkig ind bag Frijsenborg Gods' mure. En fredning dækker både over bygningens ydre og indre. Arkivfoto

Vidste du det?

Her ligger Favrskovs fredede bygninger

Troede du, ligesom undertegnede, at der var massevis af fredede bygninger i Favrskov? Så tro om igen. Der er lige præcis 10

Af
Christina S. Johansen

Historie Hvis nu al den gode mad hen over julen og nytåret sætter sig lidt på tværs - eller sætter sig på sidebenene - så kunne en travetur til nogle af Favrskov Kommunes fredede bygninger måske være en idé.

Her får du i hvert fald listen over de 10 bygninger, som har fået mærkatet 'fredet'.

Den ældste del af Bidstrup Gods er nordfløjens kældre, som er fra 1590. Foto: Wulff

Den ældste del af Bidstrup Gods er nordfløjens kældre, som er fra 1590. Foto: Wulff

Bidstrup Gods

I 1918 blev Bidstrup Gods fredet. Fredningen blev siden udvidet i 1964.

Godset ligger på Bidstrupvej 1 i Bidstrup.

Fredningen omfatter samtlige bygninger omkring borggården - herunder nordfløjens kældre fra 1590 og det trefløjede anlæg fra 1698/1760. Desuden staldgården - herunder vinkelbygningerne fra 1756 og ladegård fra 1759-60 samt bygningerne langs søndre indkørselsvej, som er fra 1846 og 1855.

Clausholm Slot ved Voldum blev fredet i 1918. Her er det et arkivfoto fra et arrangement på slottet.

Clausholm Slot ved Voldum blev fredet i 1918. Her er det et arkivfoto fra et arrangement på slottet.

Clausholm Slot

På Clausholmvej 306, 308 og 310 finder man Clausholm Slot, som blev fredet i 1918.

Fredningen omfatter den femfløjede hovedbygning fra 1693-1701 og desuden sydfløjene fra 1722-23 med omgivende grave og trefløjede staldgård fra 1600-tallet.

Clausholm Avlsgård

På Clausholmvej 316 finder man Clausholm Avlsgård, som blev fredet i 1918.

Fredningen omfattter syd- og østlængerne fra 1686, 1731 og 1737.

Faurskov Hovedgård

Hovedbygningen på Faurskov Hovedgård blev fredet i 1918.

Bygningen er antagelig fra 1750 og ligger på Faurskovvej 22 i Favrskov.

Lyngå Præstegård er meget idyllisk med sit bindingsværk og stråtækte tag. Foto: CSJ

Lyngå Præstegård er meget idyllisk med sit bindingsværk og stråtækte tag. Foto: CSJ

Lyngå Præstegård

Idylliske Lyngå Præstegård med bindingsværk og stråtag ligger på Lyngåvej 85 i Lyngå.

Præstegården blev fredet i 1980, og fredningen dækker både stuehuset fra 1799, den tidligere staldbygning, gårdspladsen og haven.

Frijsenborg Gods

På Pøt Møllevej 15 ved Hammel ligger Frijsenborg Gods.

Den trefløjede hovedbygning er fra 1500-tallet og blev senere totalt ombygget i 1862-82. Fredningen fandt sted i 1978.

Dommergården i Hammel

Næst efter kirken er Dommergården på Sallvej 1 det ældste hus i Hammel.

Huset er opført som birkedommerbolig og dommerkontor i cirka 1850 med senere tilbygning. Stedet blev fredet i 1982.

Søbygaard

På Søbygårdsvej 102 ved Hammel ligger Søbygaard, som blev fredet i 1944.

Første gang Søbygaard bliver nævnt er i 1323, men den nuværende hovedbygning er dog fra 1810 med nyere sidefløj.

Ulstrup Slot

Ulstrup Slot på Skovvej 20-22 blev fredet i 1918, og siden blev fredningen udvidet i 2011.

Fredningen dækker den trelængede hovedbygning med muren mod vest fra 1591, 1617 og delvis ombygget i 1766. Desuden avlsgårdens lade, nord- og sydlænge fra 1688.

Dertil kommer gravene med vandtrapper og granitklædt gennemførsel samt tre fiskedamme med tilhørende vandtrapper.

Østergård ved Langå

På Østergårdsvej 5 ved Langå finder man Østergård, som blev fredet i 1993.

Her er stuehuset med lukket veranda og granittrappe fredet, ligesom den trempelbyggede ko- og kalvestald også er det, samt den trempelbyggede staldlænge med hestestald og vognport, agerumsladen fra 1839-40 samt murene, der forbinder agerumsladen med de to staldlænger.

Hertil kommer kornmagasinbygningen og herskabsstalden fra 1904.

FAKTA

Fredet eller bevaringsværdig?

I Danmark har cirka 300.000 bygninger høj bevaringsværdi, men "kun" godt 9.000 er fredet.

De fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter, der fortæller om betydningsfulde perioder i landets historie.

Normalt skal en bygning være mindst 50 år gammel for at kunne fredes, og hovedparten er opført før år 1900, men det sker også for yngre huse.

Den yngste fredede bygning er opført i 1994. Staten har ansvaret.

De bevaringsværdige bygninger kan ligeledes fortælle om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie.

Men hvor fredede huse vidner om national historie, fortæller de bevaringsværdige huse om historien på regionalt eller lokalt plan.

Kommunerne har ansvaret.

Desuden gælder en fredning hele bygningen, ude som inde, mens en bevaringsværdig bygning alene gælder bygningens ydre.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Publiceret 25 December 2020 19:00