Jette Eriksen fra EDC Hadsten, Stefan Granholm fra Hadsten Computer og Brian Bjerregaard Axelsen fra Jysk Alarm og Sikring var med til at sikre, at der kom en hjertestarter op i Søndergade. Arkivfoto: Kian Johansen

Jette Eriksen fra EDC Hadsten, Stefan Granholm fra Hadsten Computer og Brian Bjerregaard Axelsen fra Jysk Alarm og Sikring var med til at sikre, at der kom en hjertestarter op i Søndergade. Arkivfoto: Kian Johansen

Der er 209 hjertestartere i Favrskov

Hurtig hjælp ved hjertestop er vigtig. Find listen over hjertestartere nær dig

Af
Anette Bonde

hjertestarter På hjemmesiden hjertestarter.dk er der registreret 209 hjertestartere i Favrskov.

Heraf er de 134 tilgængelige døgnet rundt, 71 er tilgængelige i åbningstiden og 4 er bag lås og slå. Inde på hjemmesiden kan man se, hvor de forskellige hjertestartere er placeret.

Få en hjertestarter

Kurt Langkjær, formand for Hjerteforeningen i Favrskov, fortæller at Hjetestarterdagen, der blev afholdt i oktober, netop er en anledning til at rette fokus på hjertesygdomme. Men dagen kan samtidig være en vej til at få opsat hjertestartere på sin vej, i sin virksomhed, sin forening etc.

Hvis man kan samle 15 personer til at gå rundt som indsamlere til Hjerteforeningens landsdækkende indsamling, får man gratis en hjertestarter. Kurt Langkjær understreger ligeledes, at man skal huske at registrere den for at den kommer med på kortet på Hjerteløber-app'en eller på hjemmesiden.

"På den måde kan man lynhurtigt finde den nærmeste hjertestarter."

Og så minder han om, at man også skal huske at vedligeholde den og sikre at batteriet hele tiden er opladet.

Registrer hjertestarterne

Der er lige nu 20.500 registrerede hjertestartere i Danmark. Godt halvdelen af dem, 11.800, er tilgængelige alle dage døgnet rundt. Fra TrygFonden lyder der også en opfordring til at få registreret hjertestarterne på det landsdækkende hjertestarternetværk, og til at gøre hjertestarteren tilgængelig for alle døgnet og året rundt.

"Når man hænger en hjertestarter op, gør man det af et godt hjerte, og fordi man tænker, at den en dag kan være med til at redde liv. Men en hjertestarter gavner meget sjældent, hvis den hænger bag lås og slå, og derfor er vores opfordring til alle ejere af hjertestartere, at de skal placeres, så de er tilgængelige for alle i nærområdet hele døgnet, også de frivillige hjerteløbere. Det er også vigtigt at registrere hjertestarterne på hjertestarter.dk, så vagtcentralen kan se hjertestarteren og henvise til den, når en borger ringer 1-1-2 om hjertestop. Ligeledes vil det betyde, at hjerteløberne via Hjerteløber-appen kan blive guidet til hjertestarteren, når den skal bringes hen til et hjertestop," siger Grethe Thomas fra TrygFonden.

Forebygge og hjælpe

Hjertestartere kan gøre en stor forskel, når folk rammes af hjertestop. Der ud over har de lokale afdelinger af Hjerteforeningen mange forskellige tiltag, der hver især gavner hjertesagen. I Favrskov er der eksempelvis information og foredrag, hjertestier, cykelhold, motionshold, måling af blodtryk og kursus i hjertemassage.

"Overordnet er det vores opgave at forhindre at folk får hjertesygdomme, og hvis det sker, så at få dem tilbage i god form igen," siger Kurt Langkjær.

Aktiv Hjerteforening

Gennem foredrag og i sundhedscaféer tilbyder Hjerteforeningen foredrag og information. Hjerteforeningen kører også gerne ud til virksomheder og en gang om året til Matas og måler blodtryk. Endelig tilbyder foreningen et kursus i hjertemassage til alle, der kan samle fem-seks personer. Kurset hedder 'Giv liv'.

Foreningen har også en række tilbud om motion, der både forebygger og restituerer. Den er blandt andet tilgængelig på de to hjertestier ved henholdsvis Hadsten og Hammel. En hjertesti ved Hinnerup er også på vej.

Desuden kan man få motion på cykelholdet i Hadsten, der kører i samarbejde med Ældre Sagen. Deltagerne mødes hver torsdag formiddag klokken 10 ved holdepladsen på Nordre Ringvej overfor Vestre Skovvej og kører 20-25 kilometer. Endelig er der motionshold i Hammel og Hadsten for personer, der efter genoptræning i kommunalt regi gerne vil fortsætte med at motionere.

Til de mange aktiviteter får Hjerteforeningen hjælp af et hold frivillige på 10-12 personer.

Kurt Langkjær oplyser, at Hjerteforeningen i Favrskov støttes af Velux Fonden.

Fakta

Hjertestarter

Når hjertestarterne er registrerede på hjertestarter.dk, kan vagtcentralerne se dem og henvise folk til den nærmeste hjertestarter, når de ringer 1-1-2

I Danmark rammes årligt knap 5.200 danskere af hjertestop uden for hospital.

Publiceret 04 January 2021 15:00