Opgørelse over anmeldelser i Favrskov Kommune 1018, 2019 og 2020. Kilde: Østjyllands Politi

Opgørelse over anmeldelser i Favrskov Kommune 1018, 2019 og 2020. Kilde: Østjyllands Politi

Mindre vold og hærværk i Favrskov

Østjyllands Politi har færre anmeldelser om vold, tyveri, indbrud og sædelighedsforbrydelser. Men flere er taget i at overtræde færdselsloven

Af
Kian Johansen

Kriminalitet Alt tyder på, at Corona-restriktionerne har nedbragt kriminaliteten i Favrskov Kommune i 2020.

Til gengæld blev der fanget flere bilister der overtræder færdselsloven.

Det viser tal fra Østjyllands Politi, hvor der stort set er sket færre anmeldelser på samtlige sagsområder der er fundet tal på.

Kun anmeldelser om brand, drab, røverier og narkotika-relaterede forbrydelser er steget, men stigningen overstiger ikke 11 anmeldelser i alt.

Tallene er fra hele 2020 og er indhentet 4. januar, hvor man må formode, at alle anmeldelser for 2020 er indløbet.

Færre sex-relaterede anmeldelser

Antallet af sædelighedsforbrydelser er faldet med 91 procent fra 296 sager til kun 26. Men det er på normalt leje forhold til 2018.

"Det skyldes en enkelt person, der har trukket en stor del af sagerne," lyder forklaringen fra Camilla Nielsen, der er vicepolitiinspektør i Forebyggelsesafdelingen hos Østjyllands Politi.

Sædelighedsforbrydelser omfatter blandt andet prostitution, blufærdighedskrænkelse, voldtægt, sex med mindreårig, blodskam, og børnepornografi.

Corona har betydning

Der er brugt flere politi-ressourcer på at kontrollere om borgere, butikker og firmaer har overholdt corona-restriktionerne, men Camilla Nielsen afviser, at det har haft indflydelse på politiets indsats i Favrskov.

"Vi har haft mere mandskab ude end normalt. De ekstra folk har kontrolleret corona-restriktionerne, men vi har samtidig haft det samme antal patruljer ude som vi normalt har," lyder det.

Flere er taget på vejen

Antallet af anmeldte færdelsesforseelser er steget markant fordi Østjyllands Politi har haft fokus på det og samtidig har der været flere betjente på vejen.

Så populært sagt har flere betjente kunnet stoppe bilister, mens de har været på farten i forbindelse med et corona-tilsyn.

Der er færre anmeldelser af indbrud, vold, tyveri, økonomisk kriminalitet, hærværk brugstyveri og øvrige særlove, der blandt andet omfatter lov om euforiserende stoffer, våbenloven, samt skatte -og afgiftslove.

Mindre natteliv

"Der har været mindre natteliv og dermed også mindre alkohol på offentlige steder. Samtidig har samfundet været lukket ned i flere omgange. Det har tydeligt haft betydning for den samlede kriminalitet, hvor især indbrud og vold er faldet," forklarer Camilla Nielsen fra Østjyllands Politi.

"Der er flere forklaringer på, at især indbrudstallet er faldet. Folk har været mere hjemme og har holdt mere øje. Vi har haft flere sager, hvor vi via en anmeldelse har kunnet nå at fange tyven på fersk gerning."

Det store spørgsmål er om der virkelig har fundet mindre kriminalitet sted i Corona-året 2020, eller om det er foregået, men blot ikke er anmeldt.

For det afhænger jo også af hvor opsøgende politiet har været, samt hvor mange andre personer end den, der foretager en ulovlig handling, der har opdaget handlingen og derefter anmeldt det. De tal er svære at dokumentere.

Men alt tyder på, at der er foregået meget mindre kriminalitet i Favrskov i 2020.

Publiceret 07 January 2021 11:00