Den røde pil markerer placeringen af det mulige vandrensningsanlæg nord for Svostrup i Silkeborg Kommune. Den blå pil markerer Høj Stene ved Gudenåen, tæt på Vejerslev i Favrskov Kommune. Den røde line markerer kommunegrænserne. Illustration: Ole Møgelby, Jyllands-Postens Lokalaviser

Den røde pil markerer placeringen af det mulige vandrensningsanlæg nord for Svostrup i Silkeborg Kommune. Den blå pil markerer Høj Stene ved Gudenåen, tæt på Vejerslev i Favrskov Kommune. Den røde line markerer kommunegrænserne. Illustration: Ole Møgelby, Jyllands-Postens Lokalaviser

Kan trækstien og Gudenåen ved Høj Stene tåle kæmpe rensningsanlæg i nabokommunen?

Silkeborg planlægger kæmpe vandrensningsanlæg få kilometer før Favrskovs del af Gudenåen ved Vejerslev. Borgere tæt på Gudenåen er utryg og frygter forurening af Gudenåen

Af
Kian Johansen

Favrskov/Gudenåen Det er et åbent spørgsmål om det kan få betydning for Gudenåen - og i denne forbindelse en del af Gudenåen der hører til Favrskov - at Silkeborg Kommune planlægger et kæmpe rensningsanlæg mellem Svostrup og Kongensbro, få kilometer fra Favrskovs nye turistattraktion ved Vejerslev, kaldet Høj Stene.

Ja, mener Martin Damgaard Kristensen og flere naboer på Allinggårdsvej mellem Svostrup og Kongensbro, der vil komme til at bo meget tæt på det nye rensningsanlæg til rundt regnet 535 millioner kroner.

Og nej, mener Silkeborg Kommune, der planlægger at lukke alle rensningsanlæg i kommunen og opføre et nyt industrielt anlæg tæt på Trækstien og Gudenåen.

Det mener vi ikke noget om endnu, siger Favrskov Kommune, der 7. januar modtog papirerne fra Silkeborg Kommune, der oplyser om de kommende planer.

Høringssvar skal skrives

Dennis Jensen, der er Natur- og miljøchef i Favrskov Kommune, bekræfter at man har modtaget Silkeborgs orientering og oplyser, at man nu vil udarbejde et høringssvar der med al sandsynlighed godkendes af Planudvalget eller Teknik-og Miljøudvalget i Favrskov i februar.

Han udtaler til Lokalavisen Favrskov, at det endnu er for tidligt at sige, hvad essensen af høringssvaret kommer til at være.

Før planerne overhovedet kan føres ud i livet, så skal der laves en VVM-redegørelse. Den vil blandt andet tage udgangspunkt i de kommende høringssvar fra blandt andet Viborg og Favrskov Kommuner, som har forløb af Gudenåen nord for Silkeborgs planlagte rensningsanlæg.

Sådan en vil med al sandsynlighed først være klar i 2022.

Stor sviner til Favrskov

Martin Damgaard Kristensen og naboerne undrer sig på Favrskovs og egne vegne.

Silkeborg Forsyning har i 2019 nemlig selv foreslået at udbygge og renovere de to store anlæg kaldet Søholt og Truust, forklarer han. Det ville koster 135 millioner kroner mindre end at bygget et nyt, samlet anlæg.

"Kommunen er kommet med et modsvar - at de vil have det væk og ud i naturen og nordpå i kommunen, lyder det fra Martin Damgaard Kristensen, der peger på at den nordlige placering i kommunen, i et rekreativt område lige ned til Gudenåen med naboer tæt på anlægget, ligner en potentiel sviner til blandt andet Favrskov Kommunes del af Gudenåen.

Ifølge Silkeborg Kommunes egne undersøgelser så vil udledningen fra et nyt rensningsanlæg stige markant, men om det påvirker vandstanden i Gudenåen er ikke påvist.

"Der står nævnt flere steder i materialet, at det vil gavne kommunen at frigøre 13 km Å uden udledning, både i forhold til eventuelle medicinrester og andre ting som heller ikke kan renses helt op af et nyt anlæg, men også i forhold til vandstanden. Ved at lægge det så langt nordpå slipper kommunen selv for store dele af problemet, her står Kongensbro Kro allerførst for, og så ryger det direkte ind i Favrskov Kommune," mener Martin Damgaard Kristensen og naboerne.

Det åbne spørgsmål om trækstien og Gudenåen ved Høj Stene, kan tåle et kæmpe rensningsanlæg i nabokommunen, bliver besvaret i løbet af det kommende års tid.

 

Publiceret 14 January 2021 10:30