Mængden af biomasse der skal køres til Frijsenborg Biogas skal fordobles. Det samme forventes den tunge trafik. Arkivfoto: Erling Baastrup

Mængden af biomasse der skal køres til Frijsenborg Biogas skal fordobles. Det samme forventes den tunge trafik. Arkivfoto: Erling Baastrup

Udvidelse:

Frijsenborg Biogas håber på flere ansatte

Fordobling af produktionen medfører flere ansatte, men også mere tung trafik til biogas-anlægget i perioder

Af
Kian Johansen

Biogas Det kommer til at betyde både 1-2 flere ansatte, men også mere tung trafik til biogasanlægget på Fulgsangsvej, hvis der gives grønt lys til mulighed for en fordobling af biogas-produktionen på det knap fire år gamle biogas-anlæg, tæt på Voldby og Hammel.

Der er bestemt ikke noget at frygte, hverken overfor vores naboer eller omkringliggende vandløb.

Christian Ejby, driftsleder på Frijsenborg Gods

Biomassen skal forøges fra de nuværende 120.000 ton pr. år til 250.000 ton pr. år. Indtil nu har det primært været kyllingemøg fra de nærliggende kyllingestalde i Jernit, og plantebaseret biomasse, men nu vil man også have muligheden for at anvende slagteri-affald, fiskeaffald og andre animalske restprodukter.

Det fortæller Christian Ejby, der er driftsleder på Frijsenborg Gods, der står bag Frijsenborg Biogas. Her har man ansøgt kommunen om at få lov til fordoblingen.

Der forventes en fordobling af lastbiltransporten til biogasanlægget, fordelt på flere perioder i løbet af sommeren.

Transportmængden stiger fra de nuværende cirka 28 daglige transporter til cirka 50 daglige transporter.

Tung trafik i perioder

Selvom trafikken forøges kraftigt i perioder, så mener Christian Ejby at bløde trafikanter kan færdes trygt i området.

"Jeg forventer ikke at den ”bløde” trafikant vil opleve væsentlige gener. Vi forsøger altid at planlægge vores kørsel på de offentlig veje således, at vi er til mindst mulig gene for de øvrige trafikanter," lyder det i et e-mailsvar til Lokalavisen Favrskov.

Frijsenborg Biogas arbejder også på en løsning med en venstresvingsbane fra Viborgvej til Fuglsangsvej, så lastbiltrafikken kan glide lettere til anlægget.

Efter planen bliver det primært egne restprodukter der skal bruges i anlægget, planen er også at modtage restprodukter fra andre lokale landmænd.

Selvom der kommer mere materiale til, også fra døde dyr, så skal omgivelserne ikke frygte at det kommer til at ligge og stinke udendørs.

"Restprodukterne skal lagres i plansiloerne på bagsiden af Frijsenborg biogas, og logistikken i forbindelse med dette er der taget højde for i kraft af siloernes udformning og placering."

Der er mulighed for fiskeaffald, slagteriaffald og ægrester. I hvor stor omfang regner I med at bruge den mulighed?

"Vi forventer at anvende dette i det omfang det passer ind i den biologiske proces, og i henhold til vores miljøgodkendelse," lyder det.

Ikke forventede lugtgener

Andre biogasanlæg har haft store problemer med lugtgener især i forbindelse med animalske produkter, hvad vil I gøre for at minimere de lugtproblemer?

"Vi har i forvejen nyeste teknologi indenfor biogas og luftrensning. Dette kombineret med lukkede systemer, lang opholdstid og stabil drift, forventes at kunne håndtere denne bekymring."

Er der efter Jeres overbevisning overhovedet noget at frygte som beboer i området omkring biogasanlægget. Her tænker jeg helt til Voldby? Og jeg tænker både lugtgener og frygt for udslip i bækken, som beboere tidligere har oplevet?

"Nej der er bestemt ikke noget at frygte, hverken overfor vores naboer eller omkringliggende vandløb," lyder det korte svar.

Mere biomasse til at lave samme mængde gas

"Udviklingen indenfor biogasområdet har været enorm de seneste år, hvorfor vi også på Frijsenborg biogas søger at optimere og udvikle vores anlæg og biologiske proces. Af samme årsag er vi i gang med at udfase såkaldte første generationsafgrøder i inputmaterialet, for i stedet at erstatte disse med andre organiske restprodukter fra blandt andet landbruget. Biogaspotentialet fra disse produkter er typisk lavere, hvorfor der skal en større mængde inputmateriale til, for at opretholde gasproduktionen," forklarer Christian Ejby.

For selvom biomassen øges med næsten det dobbelte, så forventer man kun, at de nye animalske restprodukter giver 25 procent mere gas. Gassen kan i øvrigt uden problemer sendes ud på gasnettet, da der er kapacitet til det.

Fiskeaffald som test

"Vi har fået en midlertidig tilladelse til test og brug af fiskeaffald. Vi er dog endnu ikke begyndt at anvende det, da affald af denne type skal hygiejniseres. Enheden der kan foretage dette er endnu ikke installeret på anlægget, men vi forventer at kunne påbegynde brugen af fiskeaffaldet indenfor den kommende måned. Vi forventer ikke lugtgener fra dette, eftersom hele processen kører i lukkede tanke og rørsystemer," fortæller han.

Når biogasanlægget begynder at bruge fiskeaffaldet, så kan man også kalde det for en mindre test i nærområdet, der i givet fald vil opleve dufte der ikke plejer at være der.

Men to ting taler imod at der kommer reaktioner, nemlig fordi der er langt til nærmeste nabo, samt at processen kører i lukkede rørsystemer.

Fakta

Biomasse siden 2016

  • Frijsenborg Biogas blev indviet i november 2016.
  • Anlægget ligger på Fuglsangsvej 100 i et område der kaldes Fuglsang efter gården af samme navn der lå på stedet.
  • Det kostede dengang cirka 45 millioner kroner at anlægge. Kun hovedbygningen fra gården står tilbage i dag.
  • Allerede i oktober 2017 fordoblede Frijsenborg Biogas kapaciteten af biomasse ved en udbygning. Fra dengang 26.700 tons til 24.500 tons ekstra årligt. Det blev igen fordoblet efter et par år og nu venter yderligere en fordobling fra 120.000 ton pr. år til 250.000 ton pr. år.
  • Tilbage ved etableringen blev antallet af lastbiler dagligt vurderet til 5-6 lastbiler. I oktober 2017 steg antallet til 14-19 lastbiler dagligt. Senere røg det op på 28 daglige transporter. Hvis den nye udvidelse godkendes, stiger antallet til 50 lastbiler om dagen.

Publiceret 16 January 2021 10:00