Michael Jensen, Colea. Pressefoto

Michael Jensen, Colea. Pressefoto

Ledelsesklumme:

 Mål vs. visioner

Ugens ledelsesklumme af Michael Jensen

Af
Michael Jensen

Direktør, Organisations- og ledelsesfilosof, Cand.Mag.

klumme USA’s rumprojekt i 1960’erne er et af de bedste eksempler på, hvad det at opstille ambitiøse og umiddelbart uopnåelige mål, kan få mennesker til at præstere. Det er for øvrigt interessant at JFK’s formulering lever op til de såkaldte SMART kriterier for mål.

Men ligeså blændende et eksempel dette er på, hvordan det umiddelbart umulige blev muligt (man havde dybest hverken de tekniske eller computermæssige færdigheder en sådan mission krævede), ligeså blændende et eksempel er det på, hvad mål uden visioner savner. For da først målet var nået, tabte både den menige amerikaner og politikerne interessen og rumprojektet døde ligeså stille hen.

Mål i sig selv handler om et eller andet vi vil opnå, oftest for os selv og oftest for at vinde over nogle andre, eller for at opnå noget på en eller anden bundlinje—og så er de, som i JFK’s tilfælde, tidsbestemte.

Visioner derimod handler om noget tidsubestemt, noget vi gerne vil skabe, og de bedste visioner har vist sig at handle om at skabe noget for andre.

"Vision" har begrebsmæssigt samme rod som ”visér”, der kan være det bageste, justerbare sigtemiddel, på f.eks. en riffel, hvilket indikerer, at visionen kan bruges til, i overført betydning, at stille skarpt på og sigte ud mod fremtiden.

Dermed rækker visionen ud over de begrænsninger mål oftest har, og lader os endda formulere mål på flere forskellige måder og med flere forskellige horisonter—samtidig giver visioner mål en mening, der rækker ud over sejren over de andre og den øgede bundlinje.

Det betyder at visioner, anvendt rigtigt sikrer organisationer en bæresygtighed, som mål alene aldrig kan tilføre.

Derfor er det vigtigt, at vi i strategiarbejdet sikrer, at vi både har en overordnet vision, som sigter mod bæredygtighed på den lange bane, og mål, som forener vores indsats på den korte bane.

Publiceret 18 January 2021 06:00