Med hurtigtesten skal der foreligge svar til den testede efter maksimalt 30 minutter. Foto: AdobeStock

coronavirus nasal swab test - lab worker taking a mucus sample from male patient nose ronstik - stock.adobe.com

Bedre priser på hurtigtest efter udbud

Region Midtjylland har på vegne af alle fem regioner haft opgaven med at hurtigteste op til 100.000 borgere om dagen i udbud, og det har resulteret i bedre priser til regionerne

corona Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland har på vegne af alle fem regioner gennemført udbud af hurtigtest for alle fem danske Regioner. Hurtigtesten er den test, der foregår gennem podning i næsen i modsætning til PCR-testen, der foregår gennem podning i halsen.

Syv virksomheder havde budt ind på opgaven, og der er på baggrund af en evaluering af virksomhedernes pristilbud indgået kontrakt med to af de syv.

I fire af fem regioner, nemlig i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland kommer SOS International A/S til at stå for hurtigtesten, mens Carelink A/S skal løse opgaven i Region Syddanmark.

"Kontrakterne er tildelt på baggrund af laveste pris og under samtidig opfyldelse af en række krav til kvalitet og databehandleraftaler og arbejdsklausuler, og der har været skarp konkurrence. Faktisk bliver priserne med aftalerne på baggrund af udbuddet cirka en tredjedel af det, vi betaler i dag, og det er vi rigtig godt tilfredse med," siger koncerndirektør Anders Kjærulff fra Region Midtjylland, der af forretningshensyn ikke kan oplyse de konkrete før- og efterpriser.

Til gengæld for de lavere priser får virksomhederne gennem aftalen sikkerhed for en minimusbetaling på 30 procent af aftalen, hvilket er mere end de får i øjeblikket, hvor den fulde testkapacitet langt fra udnyttes og afregnes.

Opgaven med at hurtigteste borgerne i regionerne i er udbudt i en blanding mellem 60 procent mobil beredskab, hvor testkapaciteten flytter sig ud til borgerne, og 40 procent stationært beredskab, hvor borgerne opsøger en fast testlokalitet.

Det er forventningen, at det mobile beredskab kan sendes ud til eksempelvis plejehjem, ungdomsuddannelser, kommunale institutioner, universiteter eller andre steder, hvor det i tråd med den nationale test strategi er relevant med øget screening og smitteopsporing.

Aftalerne med de to leverandører om hurtigtest træder i kraft fra februar og varer frem til udgangen af april 2021.

Publiceret 22 January 2021 13:00