Klumme:

 Strategi handler om fravalg

Af
Michael Jensen

Hadsten

 direktør i Colea Consult

Ledelse Jeg var med til min første strategiproces for omkring 35 år siden som mellemleder i en større dansk organisation.

Jeg husker endnu, hvordan vi alle, efter processen, optændt af den hellige ild, forsøgte på at finde ting at gøre som kunne sikre, at vi nåede vores mål - ikke mindst fordi der lokkede en klækkelig bonus forude.

Udfordringen var imidlertid, at processen havde fokuseret på en ambitiøs målsætning og formuleringen af en vag overordnet strategi, som ikke blev fulgt op af definering af klart definerede fokusområder eller kampe, der skulle vindes.

Der var selvfølgelig heller ikke blevet nedfældet handlingsplaner -ledelsen troede åbenbart, at målsætning og strategi alene ville anspore os alle, så vi ville komme i mål.

Derfor kom strategien i det første halve år faktisk til at betyde en nedgang i produktivitet og omsætning.

Først da ledelsen foranledigede afdelingsvise diskussioner af, hvad strategien egentlig betød, begyndte der at ske noget.

Men den helt afgørende milepæl var, da vi alle på et tidspunkt blev bedt om at diskutere, hvad vi nødvendigvis måtte undlade at gøre fremover, hvis vi skulle nå vores mål.

Vi blev oven i købet bedt om at beskrive udførligt, hvordan vi ville sikre at disse såkaldte MUST STOPS blev overholdt, hvilket medførte, at ordene også blev fulgt op af handling.

Resultatet?

Vi nåede målsætningen + 10 % før tid.

Opfordringen må derfor lyde: Fokuser på MUST STOPS og realiser jeres mål!

Strategi handler ikke om alt det vi vil, men om det vi ikke vil

Joan Magretta

Publiceret 22 January 2021 06:00