Et samarbejde om de nye affaldsordninger mellem Favrskov Forsyning A/S, Reno Djurs I/S, Renosyd I/S og AffaldVarme Aarhus A/S betyder, at 560.000 østjyder kommer til at sortere på samme måde. Foto: PR

Et samarbejde om de nye affaldsordninger mellem Favrskov Forsyning A/S, Reno Djurs I/S, Renosyd I/S og AffaldVarme Aarhus A/S betyder, at 560.000 østjyder kommer til at sortere på samme måde. Foto: PR

Først fra 2023 skal vi sortere i 10 fraktioner

Fire østjyske affaldsselskaber har nu en fælles køreplan, som skal gøre over en halv million kunder klar til at sortere i 10 fraktioner fra 2023

affaldssortering Det giver mere værdi at samarbejde end at gøre tingene hver for sig. Det står helt klart efter de første måneders samarbejde mellem fire østjyske affaldsselskaber.

I oktober meldte Favrskov Forsyning A/S, Reno Djurs I/S, Renosyd I/S og AffaldVarme Aarhus A/S ud, at de vil samarbejde om de nye affaldsordninger, som bliver nødvendige, efter at Folketinget har indført et krav om sortering i 10 fraktioner. Samarbejdet betyder, at 560.000 østjyder kommer til at sortere på samme måde.

Tidsplan er urealistisk

Men lige meget hvor godt samarbejdet er, så kan de fire selskaber ikke trylle. I juni 2020 indgik Regeringen og en række partier i Folketinget aftalen om sortering i 10 fraktioner. Her er det et krav, at de nye ordninger er indført fra 1. juli 2021 (tekstilaffald dog fra 2022). Og først i december 2020 kom affaldsbekendtgørelsen der beskriver, hvilke muligheder kommunerne har.

Alle fire østjyske affaldsskaber er enige om, at det er urealistisk at nå til 1. juli 2021. Blandt andet tager det tid at få sendt indsamlings- og behandlingsplaner i udbud, og der skal indkøbes nye affaldsspande og skraldebiler.

Selskaber løfter sammen

Et af de steder, der er gevinster at hente, er miljømæssigt. Jo mere ensartet affald østjyderne leverer til genanvendelse, jo bedre bliver kvaliteten af det vi genanvender. Og det er netop den slags stordriftsfordele, som fire østjyske affaldsselskaber nu vil opnå sammen. Det er samtidig et ønske fra Folketinget, at endnu mere bliver genanvendt.

"Hvis vi selv skulle løfte denne opgave, så ville det være en stor udfordring. Derfor betyder det meget for vores kunder og os, at vi kan hjælpes om at nå i mål," siger Søren Frandsen, bestyrelsesformand, Favrskov Forsyning A/S.

Kunderne vil også møde nye sorteringsløsninger. Selskabernes analyse peger lige nu på, at tre spande er den bedste løsning, men det endelige systemvalg fremlægges til politisk behandling i løbet af dette forår.

Formændene for de fire selskaber har nikket ja til løsningen med tre spande, men det er hos politikerne, at den endelige beslutning ligger.

sas

Fakta

De 10 fraktioner

  • De 10 fraktioner er: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke-og fødevare-kartoner, restaffald og farligt affald.
  • De fire affaldsselskaber samarbejder blandt andet om udbudsmateriale for indsamlingsopgaven og indkøb af nye affaldsbeholdere. Men også om at lave fælles udbud af behandlingen af det indsamlede affald.

Publiceret 23 January 2021 11:00