Syd og vest for Haldum kirke (foran og til højre for tårnet) er der planlagt en skovkirkegård. Arkivfoto

Syd og vest for Haldum kirke (foran og til højre for tårnet) er der planlagt en skovkirkegård. Arkivfoto

Flere skovbegravelsespladser er på vej i Favrskov

Favrskov har en privat skovbegravelsesplads allerede mens en kommunal er på tegnebrættet. Også en tæt på kirkegården i Haldum er på tegnepladen, mens flere kirker har udlagt naturområder ved siden af kirkegårdene

Af
Kian Johansen

Begravelser Det er blevet moderne at blive begravet i naturen i en skov eller i et område der ikke ligner en traditionel kirkegård med brede perlegrus-stier og små afgrænsede gravsteder.

Ved kirken i Haldum er der for eksempel planer om en udvidelse syd og vest for kirken.

En del er i dag interesseret i skovkirkegårde og mere alternative gravstedsformer, som f.eks. en plaquette eller mindeplade i messing på en mur.

Kaj Ove Højgaard, medlem af Hinnerup menighedsråd 

Her vil der om nogle få år være indrettet et område på 5 hektar med flere forskellige afsnit forbundet i et stisystem med en blomstereng, en mindemur, et græsareal og en skovkirkegård, afslører Kaj Ove Højgaard, medlem af Hinnerup menighedsråd i magasinet 'Kirken i Hinnerup'.

Han håber, at de første træer kan plantes i efteråret 2021.

Jorden blev købt allerede i 2010 fordi man allerede dengang forudså at Hinnerup ville vokse markant.

"Vi har indtil nu haft kistegravsteder, urnegravsteder, fællesgrave og plade i plænen. En del er i dag interesseret i skovkirkegårde og mere alternative gravstedsformer, som f.eks. en plaquette eller mindeplade i messing på en mur og urnen sat ned i det areal, vi stiller til rådighed - en erkendelse af, at man ikke bosætter sig i den by, man er vokset op i og derfor ikke kommer på kirkegården så tit," lyder det fra Kaj Ove Højgaard i magasinet.

Flere kirker har natur

Skovbegravelsespladsen i Haldum bliver dermed en plads hvor Folkekirken og et menighedsråd står bag.

Det samme bliver det i Ulstrup, hvor en ”naturkirkegård” snart tages brug ved Ulstrupbro Kirke.

"Den sydlige del af vores kirkegård er et naturområde, som lægger op mod skoven. Vi har anlagt et lille anlæg med trappeopgang op til området, de gennemgående materialer er natursten og egetræsplanker. Der er lavet bænke, så man kan sidde og nyde udsigten over byen med kirken og kirkegården i forgrunden. Gravstederne kan markeres med en egetræsstolpe med et bronzeemblem med indgravering," fortæller Helle Kjær Mikkelsen, der er formand for Ulstrupbro - Vester Velling - Sdr. Vinge sognes menighedsråd.

Også på Thorsø Kirkes kirkegård er der tænkt natur ind i et mindre område.

"Området er under store træer og med en fast beplantning. Der sættes en mindesten. Men vi vedligeholder ikke området," fortæller Erik Bertelsen fra Vejerslev-Aidt-Thorsø menighedsråd.

Ikke-indviede pladser

Der er allerede etableret en privat skovbegravelsesplads i Mygind Skov, tæt på Clausholm Slot.

På de 1,5 hektar skov kan du blive nedsænket i en urne og med en plade ovenpå. Men hverken kristne kors eller andre symboler, så som Thors hammer er tilladt i den ikke- indviede jord.

Og inden for det kommende års tid vil du kunne stede dine nærmeste til hvile på en skovbegravelsesplads i Nørreskov i Hinnerup. Den er heller ikke i indviet jord.

Her vil der være 36 pladser, placeret omkring tre træer.

FAKTA

Nuværende eller planlagte skovbegravelsespladser

  • Favrskovs første private skovbegravelsesplads på 1,5 hektar ligger i Mygind Skov, tæt på Clausholm Slot.
  • En kommunal skovbegravelsesplads i Nørreskov i Hinnerup etableres i 2021.
  • Ved kirken i Haldum planlægges en udvidelse syd og vest for kirken, på i alt 5 hektar. Håbet er at den etableres i efteråret 2021.
  • En ”naturkirkegård” er næsten klar i et område ved siden af Ulstrupbro Kirke i Ulstrup.
  • Thorsø Kirkes kirkegård har et mindre område med en fast beplantning, hvor der kan sættes mindesten.

Publiceret 24 January 2021 11:00