Favrskov Kommune har fået 1,9 millioner kroner til en styrket rygestopindsats til borgere med psykisk sygdom og handicap. Foto: Adobe Stock

Favrskov Kommune har fået 1,9 millioner kroner til en styrket rygestopindsats til borgere med psykisk sygdom og handicap. Foto: Adobe Stock rangizzz - stock.adobe.com

1,9 millioner kroner skal hjælpe sårbare borgere med at blive røgfri 

Favrskov Kommune har fået 1,9 millioner kroner til en styrket rygestopindsats til borgere med psykisk sygdom og handicap.

Pengene kommer fra den nationale rygestoppulje "Styrket rygestoptilbud til særlige grupper", og de skal anvendes til at støtte de borgere i målgruppen, som ønsker hjælp til at stoppe med at ryge.

Favrskov Kommune tilbyder i forvejen gratis rygestopkurser, men mennesker med psykisk sygdom og/eller handicap kan have behov for mere støtte for at kunne stoppe med at ryge. Det kan fx være et lidt længere rygestopforløb eller tættere kontakt med rygestoprådgiveren. Det bliver muligt med midlerne fra rygestoppuljen, der også gør det muligt at tilbyde borgerne tilskud til rygestopmedicin i længere tid end vanligt.

Rygestopforløbene tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov, og formand for Social- og Sundhedsudvalget, Grethe Villadsen, håber, at mange borgere vil tage imod tilbuddet.

Favrskov Kommune vil arbejde systematisk med at rådgive borgere tilknyttet handicap- og psykiatriområdet om det nye, udvidede rygestoptilbud, der løber fra 21. december 2020 til 31. december 2023.

Det bevilgede tilskud er på 1.910.693 kroner, og målsætningen er, at halvdelen af rygerne går i gang med et rygestop.

Publiceret 25 January 2021 15:00