Det bliver de sundhedsforebyggende hjemmesygeplejersker og sundhedsplejersker der fremover vil stå for smitteopsporingen i Favrskov. Foto: Adobe Stock

Communication support, call center and customer service help desk. VOIP headset on laptop computer keyboard. REDPIXEL - stock.adobe.com

Covid-19:

 Favrskov Kommune skal selv smitteopspore fremover

Hjemmesygeplejersker og sundhedsplejersker fra Favrskov Kommune skal snart hjælpe med smitteopsporing lokalt

Af
Kian Johansen

Favrskov I Favrskov Kommune løfter man nu opgaven med smittesporing lokalt i kommunen.

Det fortæller kommunaldirektør Jan Kallestrup

Fredag 15. januar kunne Kommunernes Landsforening (KL) sammen med Sundheds- og Ældreministeriet fortælle, at kommunerne fremover vil spille en større rolle i opsporingen af borgere smittet med Covid-19.

Bekendtgørelserne, der ligger til grund for aftalen om kommunernes rolle i smitteopsporingen, trådte i kraft samme fredag.

Konkret skal kommunerne spille en større rolle i at oplyse borgerne om muligheder for anvendelse af isolationsfaciliteter samt stå for en del af kontakten til de smittede borgere.

Flere opgaver skal løses

Det er op til kommunerne selv at skabe rammerne for smitteopsporingen.

For at kunne smitteopspore får kommunen adgang til de smittedes cpr-numre, så de kan kontakte dem.

I Favrskov bliver det de ansatte i sundhedsafdelingerne der fremover vil ringe ud til borgere der er konstateret positive med Covid-19.

Både for at sikre sig at pågældende er okay, men også for at være sikker på, at vedkommende overholder de gældende restriktioner, når man er ramt af Covid-19. Og så er der selvfølgelig opgaven med at kortlægge hvilke personer den smittede har været i kontakt med.

Vil selv ringe op

"Vi forestiller os, at det bliver de sundhedsforebyggende hjemmesygeplejersker og hvis behovet melder sig, også sundhedsplejerskerne der løfter opgaven. Begge faggrupper ringer allerede nu ud til borgere i forbindelse med deres arbejde, så opgaven er ikke fremmede for dem," fortæller kommunaldirektøren til Lokalavisen Favrskov. Dermed er der ikke behov for at ændre på nogle fysiske rammer for at etablere det nye 'callcenter'.

"Jeg forventer også, at vi i kommunen er de rette til at møde borgerne. Vi er tæt på i forvejen og kender måske nogle af borgerne på forhånd, og vi kan køre ud til de pågældende, hvis der sker noget, eller den første kontakt i telefonen glipper," forklarer Jan Kallestrup.

 

Publiceret 27 January 2021 10:00