Alice Broer-Hansen tilbage i 2010, da sagen stadig var på vej til Landsretten. Her 11 år senere giver hun ikke op. Arkivfoto: Kian Johansen

Alice Broer-Hansen tilbage i 2010, da sagen stadig var på vej til Landsretten. Her 11 år senere giver hun ikke op. Arkivfoto: Kian Johansen

Kloak-sagen lever endnu:

 Alice fra Ulstrup giver ikke op

Alice Broer-Hansen fra Ulstrup går igen til kamp for retfærdigheden. Hun mener stadig, at glemt stikledning til hendes ejendom har gjort hende syg

Af
Kian Johansen

Ulstrup/Favrskov Sagen har været helt i Landsretten og Alice Broer-Hansen har brugt utallige år på at at få Favrskov Kommune og senere Favrskov Spildevand A/S til at erkende skylden for, at en glemt stikledning og et rørbrud få meter fra det glemte stik har forårsaget utallige oversvømmelser i Alice Broer-Hansens hus på Hovedgaden i Ulstrup.

Og selvom Landsretten i 2011 afsagde dom og frikendte Favrskov Spildevand A/S for et ansvar, så giver Alice Broer-Hansen ikke op.

Efter dommen skrev Alice Broer-Hansen selv til landsretspræsidenten og forklarede, at et af kommunens vidner talte usandt.

Derfor var dommen forkert, mener hun.

Alice Broer-Hansens advokat havde ovenikøbet sagt det i proceduren. Alice Broer-Hansen fik en kvittering, da hun afleverede brev og bilag. Hendes henvendelse blev af landsretspræsidenten sendt videre til 3. afdeling. Men der skete en fejl. Brevet med bilag blev væk. Det fandt Alice Broer-Hansen ud af, da hun sendte en rykker til landsretten.

Så skrev hun til Højesteret.

Alice Broer-Hansen har fået brev fra Højesteret, at hun kan vende tilbage, når der kommer nyt i sagen – og der er ingen tidsfrist.

Video viser vandstrøm

Alice Broer-Hansen er kronisk syg på grund af skimmelsvamp som stammer fra de utallige oversvømmelser i hendes kælder. Der er taget prøver af skimmelsvampene, så man ved, hvad det er. Og så har en lungelæge i København taget blodprøver af Alice, og de er sendt til Statens Seruminstitut. Og det er de samme svampe, som var i kælderen.

Det nyeste materiale hun har fremskaffet er videoer fra 2012, fundet i Favrskov Spildevand A/S eget arkiv.

Ifølge hende viser videoerne, der er optaget efter den seneste retssag i Landsretten, at der stadig var vand i den gamle hovedledningen ved hendes hus. Der blev i forbindelse med en tv-inspektion i 2004 konstateret, at vandet fossede ind i den gamle ledning via et hul, der var boret. Det var dækket af et stort plaster og en vingeteglsten. Det var ud for nr. 41. Der blev sat en brønd på det sted, og der var ingen vand at se i den brønd på videoen i 2012.

Da der blev lavet tv-inspektion i 2004, blev der slået hul i den gamle ledning om morgenen. Vandet stod op som et springvand. Og hullet blev lavet større, så der var plads til både slamsuger og tv-inspektion. Det hul blev efter tv-inspektionen repareret med en blå drænslange, der blev pakket ind i fiberdug. Der fossede vandet nu ind i den gamle ledning.

Dermed mener hun, at der er bevis for, at vandet har fosset igennem den gamle kloakledning og blevet presset ind i hendes hus.

"Den video viser, at Favrskov Spildevand A/S har vidst det hele tiden. At tidligere medarbejdere ansat i Hvorslev Kommune 'glemte' at tilslutte et stik ind til vores hus, og de glemte også, at de vidste, at der var et rørbrud 4," siger hun til Lokalavisen Favrskov.

Direktør afviser

Lokalavisen Favrskov har spurgt Sara Funch, nuværende direktør i Favrskov Forsyning og dermed også for Favrskov Spildevand, til sagen.

Hun afviser påstanden fra Alice Broer-Hansen.

"Videoen viser korrekt nok en inspektion af den nedlagte hovedledning under Hovedgaden i 2012 og er optaget efter retssagen. Men den viser kun, at der har været vand i hovedledningen, da ledningen er utæt og der siver vand ind i ledningen," siger hun til Lokalavisen Favrskov.

"Sagen har været helt i Landsretten og Favrskov Forsyning er frifundet, og vi mener ikke, at videoen viser noget andet end de tv-inspektioner der allerede har været fremlagt i retten," siger hun.

Det mener Alice Broer-Hansen ikke.

"Det her har hele tiden været en skandale. Jeg er gået i gang med at skrive en bog. Titlen er indtil videre: 'Skandalen i Ulstrup'”, lyder det fra Alice Broer-Hansen.

Fakta

Sagen kort

  • Store mængder vand bliver presset ind i kælderen under Alice og Finn Broer-Hansens hus på Hovedgaden i Ulstrup. Det opdages i slutningen af 90'erne.
  • På grund af skimmelsvamp flytter parret i campingvogn på deres egen grund i en lang periode, mens huset bliver renset for skimmelsvamp.
  • Alice Broer-Hansen får kroniske sygdomme på grund af skimmelsvampene, der er gået i centralnervesystemet.
  • Efter byretten anker parret fra Ulstrup sagen. I 2011 stadfæster Landsretten byrettens dom, Favrskov Spildevand A/S er ikke erstatningspligtig, lyder dommen blandt andet.
  • I en aktindsigt finder Alice Broer-Hansen flere videoer fra 2012, som hun mener er nye beviser i sagen.
  • Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning og Favrskov Spildevand, afviser at videoerne viser nyt i sagen.

Publiceret 28 January 2021 10:00