Helt præcis bliver det nye byggeri på 2.300 kvadratmeter, hvor størstedelen er lagerfaciliteter til hjælpe- og værnemidler, mens en mindre del skal anvendes til kontor-, service- og mødelokaler. Foto: CSJ

Helt præcis bliver det nye byggeri på 2.300 kvadratmeter, hvor størstedelen er lagerfaciliteter til hjælpe- og værnemidler, mens en mindre del skal anvendes til kontor-, service- og mødelokaler. Foto: CSJ

Nybyggeri samler hjælpe/værnemidler og plejen

Hjælpemidler, værnemidler, hjemmeplejen, sygeplejen, samt rehabiliterings- og støtteteam samles i Hadsten

Af
Christina S. Johansen

Hadsten I slutningen af 2022 står et nyt kommunalt byggeri efter planen klar i erhvervsområdet ved Skanderborgvej i den sydlige del af Hadsten - over for den nye brandstation. Der er tale om et nyt hjælpemiddeldepot samt nogle tidssvarende fysiske rammer for en række servicefunktioner på ældre- og sundhedsområdet.

Helt præcis bliver det nye byggeri på 2.300 kvadratmeter, hvor størstedelen er lagerfaciliteter til hjælpe- og værnemidler, mens en mindre del skal anvendes til kontor-, service- og mødelokaler.

I det nye byggeri får hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hadsten-området blandt andet til huse. En flytning af hjemmeplejen og -sygeplejen til en større lokation vil tage højde for en forventet udvidelse af plejen i takt med, at antallet af ældre vil stige de kommende år.

Desuden flytter rehabiliterings- og støtteteam i Favrskov Kommune ind. En flytning af disse vil skabe en bedre sammenhæng mellem daglige aktiviteter på hjælpemiddeldepotet og de ydelser, som rehabiliterings- og støtteteamet udfører.

Dertil kommer jo så hjælpemiddeldepotet, som flytter hertil. Med flytningen til en ny bygning sikres et effektivt flow i håndteringen af hjælpemidler - i form af rengøring/vedligehold, afhentning og returnering af lånte hjælpemidler fra borgerne - og desuden tidssvarende undervisningslokaler og opdaterede personalefaciliteter.

Endelig etableres der et værnemiddellager, så alle værnemidlerne er samlet ét sted. Dermed sikres en effektiv lagerstyring og distribution af værnemidlerne.

Koster 25,3 mio. kroner

Anlægsprojektet er tilrettelagt med en byggemodningsfase samt rådgiverudbud i starten af i år. I foråret udbydes projektet efter planen i totalentreprise med forventet byggestart i starten af 2022. Glider alt glat, kan byggeriet så stå færdigt i slutningen af 2022.

Den samlede pris lyder på i alt 25,3 millioner kroner eksklusiv byggemodning af grunden, der finansieres af jordforsyningsbudgettet.

De 16,5 millioner kroner har byrådet afsat i budgettet for 2021-2024. Mens det resterende beløb kommer fra tidligere afsatte rådighedsbeløb i form af indtægter fra salg af ejendommen på Savværksvej 5 i Hadsten, udskudte udgifter til parkeringsanlæg ved Sundhedscentret i Hadsten, beløb afsat til køb af den nuværende materielgård samt beløb afsat til etablering af lokaler til Familie- og Ungehuset.

Publiceret 30 January 2021 10:00