Midlerne fordeles efter antallet af elever på de enkelte skoler. Foto: Adobe Stock

Students knowing the right answer gpointstudio - stock.adobe.com

Alle skoler får penge til ansættelse af flere lærere

Der er mellem 12.000 og 524.000 kroner på vej til Favrskov Kommunes skoler

Af
Christina S. Johansen

Penge Som en del af finansloven for 2020 afsatte regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en pose penge til et generelt løft af folkeskolen. Ud af de lige knap 400 millioner kroner, som er afsat til hele landet, får Favrskov Kommune tildelt 4,615 millioner kroner.

Pengene skal fordeles til de enkelte skoler efter elevtal og anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

Formål er som nævnt at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal altså derfor anvendes til nyansættelser - fortrinsvis i form af fastansættelser.

Midlerne kan anvendes til ansættelser i resten af kalenderåret 2021.

Det betyder at kommunens skoler får mellem 12.000 og 524.000 kroner - fordelingen kan ses i faktaboksen.

FORDELING

Fordelingen er beregnet ud fra skolernes elevtal pr. 5. september i skoleåret 2020/21.

 • Kanonskolen: 16 elever - 12.000 kroner
 • Lilleåskolen: 112 elever - 87.000 kroner
 • Korsholm Skole: 122 elever - 95.000 kroner
 • Bavnehøjskolen: 287 elever - 222.000 kroner
 • Tungelundskolen: 330 elever - 256.000 kroner
 • Ulstrup Skole: 376 elever - 291.000 kroner
 • Hadbjerg Skole: 405 elever - 314.000 kroner
 • Østervangskolen: 427 elever - 331.000 kroner
 • Skovvangskolen: 608 elever - 471.000 kroner
 • Hadsten Skole: 628 elever - 487.000 kroner
 • Haldum-Hinnerup Skolen: 641 elever - 497.000 kroner
 • Rønbækskolen: 655 elever - 508.000 kroner
 • Præstemarkskolen: 660 elever - 511.000 kroner
 • Søndervangskolen: 676 elever - 524.000 kroner
 • I alt 5.943 elever og 4.606.000 kroner

Publiceret 22 February 2021 16:00