Morten Bang. Arkivfoto

Morten Bang. Arkivfoto

Debat:

Flertal holder foreningerne i uvished

"Hos Venstre er sagen klar, og derfor stillede vi et ændringsforslag: Venstre foreslår, at begge ansøgninger fra Hammel GF og HOG imødekommes fuldt ud, således at de stillede miljøkrav opfyldes for kommunens regning, hvilket finansieres af kassen."

Morten Bang (V), Medlem af Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

debat På det seneste byrådsmøde havde Socialdemokratiet fremsat et forslag, hvor de gerne ville have forvaltningen til at fremlægge et anlægsforslag, som kan være med til at løse de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med, at kunstgræsbanerne i Hammel og Hinnerup skal leve op til de skærpede miljømæssige krav.

Socialdemokratiet begrunder det med, at foreninger ikke skal stå alene med disse store uforudsete udgifter, og de vil se positivt på foreningernes ansøgninger om støtte til etableringen af de lovpligtige filteranlæg. Det er svært at formulere det mere upræcist, end det Socialdemokraterne har gjort det i deres forslag.

Hvorfor skal forvaltningen bruge tid og ressourcer på at komme med et forslag? Hvad er det Socialdemokraterne vil? De kan åbenbart ikke selv finde frem til deres politik. Hvorfor skal de have hjælp af forvaltningen? Hvorfor skal de frivillige foreninger og alle ildsjælene fortsat gå rundt i uvished og med uro i maven, om de skal ud og finde 250.000-300.000 kroner?

Hos Venstre er sagen klar, og derfor stillede vi et ændringsforslag, hvor ordlyden og politikken ikke er til at tage fejl af:

"Venstre foreslår, at begge ansøgninger fra Hammel GF og HOG imødekommes fuldt ud, således at de stillede miljøkrav opfyldes for kommunens regning, hvilket finansieres af kassen."

De skærpede miljøkrav er naturligvis ikke noget, der skal belaste hverken Hammel GF eller HOG. De er ganske uforskyldt havnet i en situation, hvor loven har ændret sig, og det skal foreningerne ikke straffes for. De skal ikke betale for de skærpede krav. Derfor må byrådet vise politisk ansvar og løse den opgave både praktisk og økonomisk.

Venstre vil ikke tage pengene op af foreningernes kasse. Dem skal de bruge på deres medlemmer. Med vores ændringsforslag ville vi sikre, at foreningerne og alle de frivillige ildsjæle ikke skal bekymre sig mere om en stor ekstra regning på baggrund af ændringer i loven.

Desværre må vi konstatere, at der ikke var flertal i byrådet for Venstres ændringsforslag. Dermed må de frivillige ildsjæle i både Hammel GF og HOG fortsat gå rundt i usikkerhed, om de får en stor regning for udbedring af de miljømæssige lovkrav på kunstgræsbanerne.

Publiceret 25 February 2021 15:00