Samtlige tage på Hadsten Skole skal udskiftes.

Samtlige tage på Hadsten Skole skal udskiftes.

Næste etape af nyt tag på Hadsten Skole er på vej

Sidste etape af udskiftning af taget på Hadsten Skole starter sandsynligvis til maj

Af
Anette Bonde

byggeri Favrskov Byråd tog ved sit møde i tirsdags stilling til en anlægsbevilling på 9,4 mio. kr. til udskiftning af tag på Hadsten Skole. Taget er slidt, og der opstår ofte utætheder. Det vil i længden betyde fordyrende følgeskader og gener i indeklimaet. Tommelfingeren blev vendt opad fra alle byrådsmedlemmer.

Startede sidste år

Projektet omfatter udskiftning af samtlige tage på skolen og tilhørende følgearbejder som nye gavle samt udskiftning af sternbrædder og tagrender på de af skolens fløje, hvor de ikke allerede er udskiftet.

Byrådet besluttede april 2020 at fremrykke et rådighedsbeløb på 8,6 mio. kroner til rørudskiftning og start på udskiftning af taget fra 2021 til 2020. Anlægsprojektet er således 2. og sidste etape af tag-udskiftningen på Hadsten Skole.

Herudover er der i budget 2021-24 afsat 5,0 mio. kroner i 2021 og 4,4 mio. i 2022. Den samlede anlægsudgift til tag- og rørudskiftning udgør således 18 mio. kr.

Projektet med næste og sidste etape planlægges udbudt i offentlig licitation i foråret 2021, og arbejdet forventes igangsat maj 2021 med afslutning i efteråret 2021.

Publiceret 26 February 2021 14:00