Vedtaget i byrådet: Kollerup Bæk sikres mod oversvømmelse

Artiklens øverste billede
Kollerup Mølle Kro. Foto: Jeppe Rafn

Der er planlagt flere nye bolig- og erhvervsområder i Hadbjerg - blandt andet en lokalplan med 100 nye boliger, som netop er sendt i borgerhøring fra 27. maj til 5. august.

Overfladevand fra disse byområder skal primært afledes til Kollerup Bæk, ligesom separatkloakering af områder i den østlige og sydøstlige del af Hadsten vil udlede regnvand i Kollerup Bæk.

Byrådet har derfor bevilget foreløbig to millioner kroner i 2021 til håndtering af vandkapaciteten i Kollerup Bæk, så byudviklingen kan ske uden oversvømmelse af bækken, og man sikrer de kulturhistoriske værdier ved Kollerup Mølle.

Pengene skal anvendes til fjernelse af spærringer og flaskehalse i Kollerup Bæk, der i fremtiden skal kunne håndtere både hverdagsregn og ekstreme regnhændelser.

Der er afsat yderligere 1,5 millioner kroner i 2022, og Favrskov Forsyning forventes at bidrage med en finansiering på 2,5 millioner kroner til projektet, der i alt er budgetteret til seks millioner kroner.

jr

Læs også

Del artiklen