Skole fattes elever: Forslag om ændring af skoledistrikter

Korsholm Skoles skoledistrikt foreslås udvidet med Skjoldelev

Artiklens øverste billede
Korsholm Skole i Foldby. Foto: Jeppe Rafn

Korsholm Skole i Foldby forventes at få færre elever og på sigt for få elever til at kunne blive ved med at opretholde en klasse med nok elever på hver årgang.

Børn og Kultur-afdelingen har analyseret mulighederne for at styrke elevgrundlaget og er nået frem til at anbefale en udvidelse af skoledistriktet med området omkring Skjoldelev.

Skjoldelev hører i dag under Søndervangskolen i Hammel, selvom området ligger tættere på Korsholm Skole, og kun få nuværende elever i Skjoldelev har valgt distriktsskolen, så ændringen af skoledistriktet forventes ikke at få større konsekvenser for Søndervangskolen.

Nok til én klasse

Udvidelsen med Skjoldelev-området vurderes at sende lidt flere elever i retning af Korsholm Skole, så klasserne som ønsket bliver lidt større fra skoleåret 2022/23.

»Det vil give en mindre stigning, men ikke så mange, at det vil være nødvendigt at dele klasser i to, som vi helst skal undgå. Kunsten er at ramme én klasse,« sagde Birgit Liin (V), der som formand for Børne- og Skoleudvalget præsenterede sagen på det seneste byrådsmøde.

Det er også blevet undersøgt at udvide skoledistriktet yderligere med Lading og Fajstup, men det indebærer netop en risiko for opdeling i to klasser, så den løsning anbefales ikke.

Nej til overbygning

Administrationen har også analyseret på muligheden for at udvide Korsholm Skole med 7. - 9. årgang. En overbygning vil i sig selv formentlig ikke styrke elevtallet i den enkelte klasse, og udskolingsklasserne vurderes at blive meget små, så det anbefales ikke at udvide med overbygning.

Ændringen af skoledistriktet forventes i en overgangsperiode at give en årlig merudgift på 90.000 kroner til transport, da elever fra Skjoldelev, der i dag går på Søndervangskolen, skal sikres transport, indtil de forlader skolen.

Forslaget om ændring af de to skoledistrikter gik glat igennem byrådet, så det er nu blevet sendt i høring i bestyrelserne på de to skoler samt Præstemarkskolen i Søften, der er distriktsskole for overbygningseleverne fra Korsholm Skole.

Læs også

Del artiklen